LEES HIER WAAROM

1 oktober 2022  – <<  TWEEDE EDITIE   >>

#2.1   Bestuur Hart Voor Vrijheid cancelt ALV

Op zaterdag 27 augustus 2022 belde de voorzitter van HartVoorVrijheid de politie om een aantal slechts-24-uur-van-te-voren-geschorste leden te laten afvoeren bij de geplande ALV die dag. De politie verscheen maar vond ingrijpen niet nodig. Vervolgens besluiten de bestuursleden de AVL te cancelen, waarmee het bestuur in feite een coup pleegt. Aanwezige leden, uit alle hoeken van het land, lijken voor niets te zijn gekomen. Men vermoedt dat het bestuur waarschijnlijk met een ruime meerderheid was weggestemd, ook vanwege de hoeveelheid ingebrachte volmachten. Door het cancelen van de ALV werd dit voorkomen. Bekijk videofragment

#2.2   Toxische Positiviteit – door Serge Lutgens

In deze tweede editie van De Andere Nieuwsbrief wil ik het hebben over toxische positiviteit. Met name in pseudo-spirituele New Age-gemeenschappen is het heel normaal om alles wat negatief is te willen verbergen. Oprechte woede tijdens vergaderingen, of angst voor een examen, ja zelfs gevoelens van verdriet, mogen tegenwoordig niet geuit worden. LEES VERDER

#2.3   LAAT MIJ GRAAG GESCHORST ZIJN! – door Reinout Koperdraat

Eén dag voor onze “ALV” (27 aug.) kreeg ik een ledenschorsing aan mijn broek, samen met zes van mijn kameraden. Sommigen van ons gingen in bezwaar. Anderen niet, zoals ik. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Maar we zijn één – in verscheidenheid, in verbinding en solidair met elkaar. Dit schotschrift – als ingezonden brief – lijkt mijzelf wel genoeg in dit Madurodammiaans vlooientheater.  Wat zeg ik? Opdrukken!  LEES VERDER

#2.4   De Steen der Wijzen – door Michiel Koperdraat

De legendarische Steen der Wijzen zou onedele metalen in edelmetalen kunnen veranderen, zoals lood in goud. Er is een eeuwigheid naar gezocht, maar het was onmogelijk om met behulp van alchemie zo’n atomaire verandering te bewerkstelligen. Metaal van lage waarde kon niet worden geüpgraded naar een hogere. Al het zoeken naar die fysieke ‘steen’ bleek zinloos. Hebzucht loonde niet. De Steen der Wijzen, Lapis Philosophorum, betekent letterlijk vertaald Steen van hen die Wijsheid Liefhebben. Dus waar staat die Steen dan werkelijk voor?   LEES VERDER

#2.5   Don’t Cry, Organise – Zelforganisatie – door Simcha de Haan

We gaan economisch ongekend zware tijden tegemoet en HartVoorVrijheid Amsterdam maakt haar borst nat om de lokale economie te helpen bij het incasseren van de klappen. Dinsdag 27 september waren we bijeen om de lijstverbinding met De Piratenpartij, De Basisinkomenpartij, De Groenen, NL met een PLAN en ST3M, en kandidaten voor de provinciale staten verkiezingen te bespreken. LEES VERDER

#2.6   Niet Onze Schuld – door Reinout Koperdraat 

De energierekening wordt onbetaalbaar. De termijnbedragen rijzen nu al de pan uit. De inflatie zit op 17% (sept.). Miljoenen mensen worden in acute armoede gedreven – als rechtstreeks gevolg van schandalig kabinetsbeleid. LEES VERDER

25 SEPTEMBER 2022  –  EERSTE EDITIE  

#1.2  Gaslighting – door Serge Lutgens

In de reguliere nieuwsbrief van 16-8-2022 heb ik het gehad over de narcistische maatschappij, waarbij ik de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar heb vergeleken met narcisme op een meer maatschappelijk niveau. In De Andere Nieuwsbrief wil ik rondom die narcistische maatschappij elke week een psychologisch thema verder uitdiepen. In deze eerste Andere Nieuwsbrief ga ik het hebben over gaslighting. [LEES MEER]

#1.3  Even voorstellen – door Henriette Ankone

Mijn naam is Henriette Ankone, futurist en schrijver en redelijk nieuw lid van HVV. Ik ben opgestaan tijdens de ledenvergadering van HVV van 27 augustus, bovenop mijn stoel, om de urgentie te benadrukken over het momentum waarin we nu zitten. Er is geen tijd om in de partij ‘rollebollend over straat’ te gaan, nu zoveel mensen zoveel vragen hebben, onzeker en zoekende zijn naar een organisatie of beweging om zich aan te verbinden. Er ligt een schone taak op onze schouders. [LEES MEER]

#1.4  Zelforganisatie – door Simcha de Haan

Besturen in liefde, vrijheid en verbinding is een kunst. Hart voor Vrijheid Amsterdam heeft netwerk in de haarvaten van de stad en een intense tijd van groei (van forming, storming, norming) en discussie achter de rug. De lat voor performing ligt inmiddels flink hoog. We zijn gemotiveerd en de eenheid in verscheidenheid is overtuigend. We hebben bestaansrecht en combineren veel kritisch vermogen met lol, creativiteit en mededogen. [LEES MEER

#1.5  Brief aan alle leden – door Hugo Gietelink

Beste partijgenoten,

Welke conclusie trekken we uit het ALV debacle van zaterdag 27 augustus j.l.? Mijn gedachten daarbij zijn ondermeer de volgende. Om een vereniging te zijn, dienen we in de geest van een vereniging te handelen. Het censureren van oppositionele opvattingen via schorsing, dan wel het besluit om de politie te vragen de aanwezige “geschorsten” te verwijderen, is daarmee fundamenteel in strijd. [LEES MEER

#1.6  ‘Blauwe nacht droomt overvloed’ – ingezonden bijdrage door Robbert Sedee

Beste lezer, als een van de geschorsten en ondertekenaars van het feitenrelaas, en als iemand die zich graag bezighoudt met ‘heilige’ geometrie, tijdcycli en patronen van allerlei aard en oorsprong kwam ik uit op een inspiratie post van Siska Kroondijk. Wat bij mij resoneerde en ik als bijdrage zie, is het delen van onderstaande beleving  in haar verhaal. Het belang van zelfbekrachtiging en zelfsturing. Immers, hoe kan ik goed samenwerken als ik mijn eigen routekaart, kompas en uniciteit niet ken? [LEES MEER]

#1.7  Rubriek ‘Lid in het Licht’

Deel 1Monica van Koppenhagen uit Amsterdam.

Monica heeft een zeer bijzondere en unieke status binnen Hart Voor Vrijheid: zij is namelijk het eerste én enige dubbel-geschorste HVV-lid ooit! Wie Monica is? 

[LEES MEER] of bekijk de video..

#1.8  LEDENPEILING – door Reinout Koperdraat

Hart Voor Vrijheid  ‘Tussen kiesvereniging en actiepartij’

Voor en door jou!

Zo heette dat agendapunt voor onze laatste ALV (11 juni 2022), waarin ik de nieren van de aanwezigen had willen proeven: zijn wij nou een keurige, beleefde, parlementair gerichte kiesvereniging? Of óók een praktisch onderdeel van de actiebeweging tegen de onzalige kabinets-maatregelen en staatsrepressie? Maken we dan ook een strategisch beleid? Willen we dan ook onze HVV-handjes actief .. [LEES VERDER]

terug naar De Andere Nieuwsbrief

Disclaimer – Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.


© Hart voor vrijheid Amsterdam.