LEES HIER WAAROM

15 oktober 2022 – VIERDE EDITIE

#4.1   “Kies een ander bestuur of anders opheffen die tent” – Interview met Jeroen Pols – door Reinout Koperdraat

“Opheffen die tent!” Aldus de eerste reactie van Jeroen Pols (lid HVV Beroepscommissie) als ik hem meteen aan de telefoon krijg. “Ja, kijk, dit is allemaal zó zonde, als ik zie hoeveel energie jullie hier allemaal in steken!” Jeroen zegt dat daar toch helemaal geen tijd voor is, nu de wereld instort. Wel heeft hij nog een tip gelukkig. [LEES VERDER]

#4.2   Reactie op bestuur – door de initiatiefnemers van De Andere Nieuwsbrief

In de reguliere Nieuwsbrief van Hart voor Vrijheid stond zowaar een stuk over De Andere Nieuwsbrief. We willen hierbij duidelijk benadrukken dat het bestuur van Hart voor Vrijheid wederom de werkelijkheid verdraait. Uit de mails die binnen zijn gekomen valt nl. duidelijk af te leiden dat het bestuur helemaal niet wil praten. [LEES VERDER]

#4.3   Telegramgroep Hart voor Vrijheid – écht vrije uitwisseling

Helaas bleken de geschorste leden ook monddood gemaakt te zijn, door het HVV bestuur in de landelijke Hart voor Vrijheid Koffiecorner. Wij benadrukken hier dat het schorsen en monddood maken van leden, vanwege kritiek, niet normaal is. Dit zijn praktijken die we de afgelopen paar jaar in het groot hebben kunnen zien bij onze overheid, wanneer het voorgeschreven narratief niet gevolgd werd. Daarom hebben we nu een alternatieve Koffiecorner gemaakt: iedereen is welkom in de Hart voor Vrijheid – Koffiecorner (écht vrije uitwisseling). 

Meld je aan via deze link: https://t.me/+BydkenBeeds3ZGNk

#4.4   Rubriek  ‘Lid in het Licht’ – Michiel Koperdraat uit Vries, Drenthe

Dit keer een interessante aflevering met een ‘geroyeerd’ HVV lid.

#4.5   Er was eens.. (Een onheilspellend sprookje)  – door Serge Lutgens

Lang geleden, in een tijd dat de mens nog nauwelijks wakker was en zich volledig identificeerde met de materiele wereld om hem heen, ontstond een vereniging met uitermate verheven kernwaarden: Liefde, Verbondenheid, Vertrouwen en Integriteit. Deze vereniging was hard nodig om de steeds corruptere wereld wakker te schudden. De vereniging was ontstaan uit een hele donkere periode, in een heel klein land dat inmiddels aan arrogantie ten onder is gegaan. In die periode probeerde een groep extreem rijke machtswellustelingen de macht over de hele wereld te grijpen, met behulp van een opzettelijk losgelaten ziekte. [LEES VERDER]

#4.6   Don’t Cry, Organise – HVV voorbij wantrouwen en verdommunicatie – door Simcha de Haan

Met Pasqual, Arno en Peter aan het roer wordt de partij niet warmer, niet groter, niet zichtbaarder en niet transformatief. [LEES VERDER]

#4.7   Maandelijkse zooms bewustzijnsverruiming – door Michiel Koperdraat

Een steeds groter wordende groep mensen wordt maatschappelijk bewust. Gelukkig maar! Dat verhoogt onze kans om dystopisch staats-onheil te keren. Een kritische massa van bewuste mensen zou de ontwikkelingen kunnen keren, zegt men wel. Maar hoe bewust en onverschrokken zal ieder individu van deze kritische massa dan zijn, als het eropaan komt: ‘when the shit hits the fan’? [LEES VERDER]

AGENDA

31 oktober 2022 – infoavond voor ondernemers over de Florijn  https://betalenmetflorijn.nl/
lokatie NDSM-pier tegenover het Botel, op IJveer XI. Vlakbij de aanlegsteiger van de NDSM-pont in Noord. Drankjes zijn te betalen met florijnen!! (euro’s kan ook, maar je zal wel gek zijn). Entree wordt gesponsord door de rederij. Opgeven bij jacquelien@hotmail.com

Heb je één van de vorige edities gemist? Vanaf 25 september 2022 – verschijnt 1x per week. KLIK HIER om ze terug te vinden

Disclaimer – Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.


© Hart voor vrijheid Amsterdam.