De Andere Nieuwsbrief wordt gehost door Hart voor Vrijheid Amsterdam, maar is een landelijk initiatief. Van, voor en door leden. Bijdragen zijn welkom via deanderenieuwsbrief@mailfence.com

Beste leden van Hart voor Vrijheid,

Je ontvangt hier De Andere Nieuwsbrief van Hart voor Vrijheid.

De Andere Nieuwsbrief is een initiatief van een groep actieve leden binnen onze vereniging. Zeven leden zijn door het huidige bestuur geschorst als lid, één ervan ook als bestuurslid en één ervan werd zelfs geroyeerd. Deze massale uitsluiting van actieve leden, door bestuursleden die zich afgelopen jaar nauwelijks ontvankelijk toonden voor kritisch geluid en zelfs regelmatig onze kernwaarden, statuten en de wet overtraden, hebben gemaakt dat deze nieuwsbrief voor ons noodzakelijk werd.

De bedoeling is dat wij als leden elkaar gaan informeren, dus deze nieuwsbrief zal wekelijks veel enthousiasmerende berichten met jou gaan delen, gericht op het werkelijk waarmaken van onze kernwaarden. Zowel binnen onze partij, binnen de politiek en binnen zoveel mogelijk maatschappelijke ontwikkelingen en groeperingen. De Andere Nieuwsbrief krijgt dus een positieve en actievolle inhoud. Zo hopen wij bij te dragen aan de ware koers van Hart voor Vrijheid en weer recht te doen aan onze gezamenlijke missies.

Verder zal deze nieuwsbrief gericht zijn op het verruimen van ons collectieve partij-bewustzijn, omdat de door Hart voor Vrijheid zo gewenste transitie in de politiek alleen zal kunnen worden gerealiseerd als deze ook in onszelf, als individu én als collectief, in onze partijvereniging, wordt waargemaakt.

We vragen jou als lid, ook als je jouw lidmaatschap recentelijk opzegde i.v.m. de huidige perikelen, om mee te blijven denken in deze Andere Nieuwsbrief. Bijdragen zijn van harte welkom en kun je sturen naar deanderenieuwsbrief@mailfence.nl Wie deze nieuwsbrief niet wil ontvangen, kan zich met een mailtje naar hetzelfde adres laten uitschrijven.

Veel leesplezier, hartelijke groet en tot plots!

De initiatiefnemers

naar De Andere Nieuwsbrief


© Hart voor vrijheid Amsterdam.