8 oktober 2022 – <<  DERDE EDITIE   >>

#3.1  Don’t Cry, Organize – Driebergen, 11 september 2022 –  door Simcha de Haan

Het kritisch vermogen in Nederland groeit, want wat blijkt: als je kritisch vermogen uitgeeft groeit het. Met Wij Doen Media wil ik het licht aan doen in gemeenschappen. Nomen est omen: een simche in sjoel, betekent dat je mensen in het licht van de gemeenschap zet. Ik ben van ’67 en leerde in de naoorlogse periode als tiener: de waarheid is het eerste slachtoffer in tijden van oorlog.  [LEES MEER]

#3.2  Alleen Samen Krijgen We De Overheid Onder Controle – door Koen Verhagen

‘Alleen samen krijgen we de overheid onder controle’ is het thema van de social media campagne die ik in mei 2020 startte. Nu, tweeënhalf jaar later, krijgt dat ‘samen’ steeds meer vorm. Het is de enige weg om te ontsnappen aan de voortdenderende WEF-trein, die onze democratische rechtsstaat omvormt tot een technocratische dictatuur. [LEES VERDER]

#3.3  Rubriek  ‘Lid in het Licht’ – Vincent Adolfse uit Amsterdam

Het belang van burgerjournalistiek – óók binnen HartVoorVrijheid

#3.4  Filosofie in de Klas – door Michiel Koperdraat

#3.5  Rectificeren of Royeren! – door Reinout Koperdraat

Ons landelijk bestuur dreigt in haar oneindige voortvarendheid met een derde royement – nu aan mijn adres… áls ik hier, in onze bloedeigen Andere Nieuwsbrief, geen rectificatie plaats. De ledenadministratie kreeg al onmiddellijk opdracht om mij te schrappen als lid. In mijn schotschrift “Laat mij graag geschorst zijn!” in onze vorige D.A.N.  [LEES VERDER]

#3.6  Oversterfte en Vaccinatiebijwerkingen – door Serge Lutgens

In dit artikel over de oversterfte en Covid19 vaccinaties wil ik één van de grootste leugens van deze tijd onderuit halen met gedegen wetenschappelijk onderzoek. Het is een lastig artikel en voor verdere verdieping raad ik de video’s van Emeritus Hoogleraar Dr. Pierre Capel aan, waarvan ook één video in de referenties staat. Leugens zijn heel makkelijk te maken, ook binnen een vereniging met kernwaarden als Liefde, Verbondenheid, Vertrouwen en Integriteit.  [LEES MEER]

#3.7  Reageer op onze ledenpeiling – door Reinout Koperdraat 

Graag nodigen wij jou uit om alsnog te reageren op onze Ledenpeiling rond de actiebereidheid als HVV binnen onze maatschappelijke oppositiebeweging.  KLIK HIER VOOR DE LEDENPEILING   We zijn ook zeer benieuwd naar jouw reactie in je eigen woorden.  [LEES VERDER]   Stuur jouw mening naar:  deanderenieuwsbrief@mailfence.com

Disclaimer – Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.


© Hart voor vrijheid Amsterdam.