Hart Voor Vrijheid (HVV) is een landelijke burgerrechten- en vredesbeweging van onderop. Hart Voor Vrijheid Amsterdam (HVVA) is de Amsterdamse afdeling met politieke ambities om ons geluid te vertegenwoordigen. Maar politiek is bijzaak. HVVA wil van onderop onze stad democratiseren en bevrijden van geformatteerde partijpolitiek. Sluit je aan, doe mee en word gratis lid : ) 

HVVA zet zich in om gezamenlijk doelen te behalen. Onze burgerrechten worden geschonden door onze (lokale) overheid en daar moet een einde aan komen. We doen een oproep aan iedereen die deze site bezoekt. Meld je aan via mail: info@hvvamsterdam.nl  Samen staan we sterk tegen een overheid die haar burgers in hoge mate wantrouwt, ondermijnt, tegenwerkt en onvoldoende faciliteert.
Samen krijgen we de overheid onder controle.


© Hart voor vrijheid Amsterdam.