#6.1  Beëindiging lidmaatschap HVV Ab Gietelink

[LEES VERDER]

#6.2  De onderzoekscommissie als rookgordijn

Zoals op 1 oktober aan alle leden is gemeld, heeft het bestuur een onderzoekscommissie (OC) ingesteld om het conflict te onderzoeken. Het vreemde hieraan is dat het specifieke doel van de OC onduidelijk is en er vraagtekens open staan over de onpartijdigheid van deze commissie. Zo is de OC ingesteld dóór het bestuur en [LEES VERDER]

#6.3   Bestuur HVV vraagt afdeling Amsterdam om input woonproblematiek

[LEES VERDER]

#6.4 Rubriek ‘Lid in het licht’ – Serge Lutgens

#6.5  Zonsverduistering – door Michiel Koperdraat

Afgelopen dinsdag 25 oktober was er een gedeeltelijke zonsverduistering. De maan beet een klein hapje uit ons zonlicht en er was dus even wat minder licht door dit obstakel. Dit doet me denken aan de doorgaans gangbare staat van de menselijke geest, die chronisch is verduisterd. [LEES VERDER]

#6.6   Ongehoorzaamheid geacht op Het Museumplein – door Roswitha Beydals

Het Museumplein heeft nu alweer tweeënhalf jaar een heel andere betekenis gekregen voor mij. Ooit was het een vreemd, ietwat scheef aangelegd plein in een van de mooiste buurten van Amsterdam. Een vaak lege vijver en veel gras. Niks bijzonders. Inmiddels is het een ontroerende plek, waar je midden in de geschiedenis staat. Een weekendje Amsterdam is nooit meer hetzelfde. [LEES VERDER]

#6.7   Zo zit het, AHA! deel 2 – door Reinout Koperdraat

In vervolg op de eenvoudige waarheid van Tijn Touber (zie AHA! – deel 1) beweer ik nu dat je tot stilte kunt komen langs verschillende paden. Niks nieuws. Maar… “mediteren moet..!” was de principiële heilsboodschap die mijn destijds nogal stijve School voor Filosofie toen nogal dwingend uitdroeg. Dat deed en doe ik, maar geen enkele methode voor zelfonderzoek is alleenzaligmakend. [LEES VERDER]

AGENDA

30 oktober 2022 – De Grote Mars van Rotterdam

31 oktober 2022 – Infoavond voor ondernemers over de Florijn  https://betalenmetflorijn.nl/ Lokatie NDSM-pier tegenover het Botel, op IJveer XI. Drankjes zijn te betalen met florijnen! Opgeven bij jacquelien@hotmail.com

6 november 2022 – No War Just Peace demo Amsterdam

Eén van de vorige edities gemist?  VIND ZE HIER

DAN verschijnt 1x per week sinds 25 september 2022

Disclaimer – Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.


© Hart voor vrijheid Amsterdam.