Reactie op bestuur – de intitiatiefnemers van De Andere Nieuwsbrief

In de reguliere Nieuwsbrief van Hart voor Vrijheid stond zo waar een stuk over onze Andere Nieuwsbrief. We willen hierbij duidelijk benadrukken dat het bestuur van Hart voor Vrijheid wederom de werkelijkheid verdraait. Uit de mails die binnen zijn gekomen valt heel duidelijk af te leiden dat het bestuur helemaal niet wil praten. Al vanaf het begin van dit conflict zien we dat bij afspraken over praten voortdurend de spelregels worden aangepast. Er is overigens al heel veel gepraat op informele basis, maar telkens zien we dat het bestuur niet in staat is tot zelfreflectie en de eigen integriteitsfouten niet wil erkennen. 

Zo wordt er net gedaan alsof het “feitenrelaas over het disfunctioneren van het bestuur – bekijk hier online” dat iedereen ontving een bedenksel is, terwijl er echt daadwerkelijk gepoogd is om Michiel Koperdraat onreglementair uit te schrijven en dat het bestuur in deze is teruggefloten door onze Beroepscommissie van Jeroen Pols en Ferdi Scholten. Tevens is het echt zo dat Monica van Koppenhagen als bestuurder is geschorst onder bewezen valse voorwendselen. Wat betreft de Andere Nieuwsbrief stuurde het bestuur ook een dreigmail, waarbij ze overwegen juridische stappen te ondernemen als de organisatie achter onze nieuwsbrief zich niet bekend maakt.

Wil de Vereniging in de toekomst nog enige kans maken om de eigen doelstellingen in praktijk te brengen en werkelijk zowel in woorden als daden de kernwaarden Liefde, Verbondenheid, Vertrouwen en Integriteit belichamen, dan is ons inziens een nieuw en integer bestuur hard nodig. Meerdere mensen hebben herhaaldelijk gevraagd aan het bestuur om hun bestuursfunctie neer te leggen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Hier wordt niet op gereageerd. Het bestuur kan via een ALV gedwongen afgezet worden. Hiervoor is twee derde meerderheid nodig. Wij vragen jullie steun hiervoor door te mailen naar: deanderenieuwsbrief@mailfence.com

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers

terug naar De Andere Nieuwsbrief


© Hart voor vrijheid Amsterdam.