Ab Gietelink                         

Hart voor Vrijheid Amsterdam – kandidaat #1 voor de gemeenteraad en stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum
HART VOOR VRIJHEID AMSTERDAM IN 17 STELLINGEN – door Ab Gietelink opgesteld. Vrijzinnig, kritisch, creatief, ondernemend, basis democratisch, progressief, groen en sociaal
 1. Stop Coronamaatregelen. HVV Amsterdam acht het QR paspoort immoreel en burgerrechtelijk onacceptabel, Zij verzet zich met kracht tegen lockdowns en coronamaatregelen uit verleden en in de toekomst.. Ze pleit voor een deltaplan ventilatie & ionisatie van binnenruimten en vrije keuze van alle gebruikte medicijnen.
 2. Verdraagzaamheid. HVV Amsterdam vraagt verdraagzaamheid voor lockdowngelovigen, lockdowncritici, conformdenkers, kritische denkers, complotdenkers, desinformatie in de kwaliteitsmedia, desinformatie in de sociale media, vaccingelovigen, anti-vaccers, travestieten, transseksuelen, nudisten, zwervers, hoofddoekdragers, mondkapdragers, mondkapweigeraars, stropdasdragers, krakers, rechts-radicalen, roetveegpieten, zwarte pieten, foute historische iconen, toeristen, snuivers, expats, klagende buurtbewoners,  homotrouwlustigen, weigerambtenaren, illegalen, asielzoekers, saaie burgers,  kloosterlingen, prostituees en feestende jongeren.
 3. Rekkelijk en Faciliterend bestuur. HVV Amsterdam kiest voor burgers en ondernemers.. Voor gedoogbeleid met een rekkelijke en voorwaardenscheppende overheid en Tegen een controlerende en straffende overheid
 4. Schaf de Boa’s af. HVV Amsterdam kiest voor herstel en vergroting van de burgerlijke vrijheden. Zij schaft de Boa’s af, schaalt het toezicht fors af en realiseert fors minder en lagere boetes.
 5. Demonstratierecht versus politiegeweld. HVV Amsterdam herstelt het grondrecht op demonstratie. Ze stopt met ME en politiegeweld. Ze verwelkomt en faciliteert alle demonstraties in het Stadshart..
 6. Handen af van de Wallen ! Amsterdam koestert haar beroemde Red Light district.
 7. Stop de Fietsenrazzia’s. Amsterdam sluit de Amsterdamse Fiets Afhandel Centrale.
 8. OV en Auto’s ondergronds parkeren. HVV Amsterdam kiest voor een geavanceerd OV systeem en een autoluwe stad met veel ondergrondse parkeergarages tegen redelijke prijs.
 9. Visionaire en Groene Stad. HVV Amsterdam is zowel een monumentaal cultuurhistorisch werelddorp als een open internationale metropool. Zij kiest voor een experimentele, esthetische gedifferentieerde en ambitieuze vormgeving met avontuurlijke groenstroken.
 10. Sociale huisvesting. HVV Amsterdam kiest voor forse uitbreiding van de sociale huisvesting en alternatieve woonvormen. Ze streeft naar lagere huren.
 11. Economisch herstel en groei. HVV Amsterdam geeft extra ruimte aan herstel van horeca, toerisme, cultuur en andere getroffen sectoren
 12. Werkgelegenheid scheppen. HVV Amsterdam kiest voor maximale nieuwe economische groei, een actief investerende overheid met maximale werkgelegenheidsopties voor haar inwoners.
 13. Opdrachten Zelfstandigen. HVV Amsterdam streeft naar stimulering van het ‘nieuwe werken’ en meer publieke opdrachten aan zelfstandigen.
 14. HVV Amsterdam kiest voor referendumdemocratie, een Stadsprovincie en een democratische ‘bottom-up’ vernieuwing van het bestuurssysteem.
 15. Creatieve Stad. HVV Amsterdam kiest voor extra fondsen en investeringen in alternatieve culturele, media en onderwijsinitiatieven en minder overhead en managementkosten.
 16. Amsterdam honoreert buurtinitiatieven met ook betaalde functies
 17. Amsterdamse burgers krijgen een Amsterdampas, die Stempas en gelijk kortingspas is voor OV en gesubsidieerde voorzieningen van de Stad.
Verdere uitwerking vind je in deze documenten:

Amsterdam en Coronacrisis

Handhaving en veiligheid

Bestuur en democratie

Financiën en economie

Onderwijs

Werk en inkomen

Huisvesting en bouwen

Zorg en gezondheid

Verkeer en vervoer

Energie, milieu en duurzaamheid

Cultuur en media


© Hart voor vrijheid Amsterdam.