#8.1  Top 11 Kernwaarden-overtredingen van het huidige HvV-bestuur

Vanwege het ‘gekkengetal’ 11 wordt elk jaar op 11-11 Prins Carnaval gekozen. Het leek ons toepasselijk om op deze dag in het jaar ’22 (2 x 11!) een ‘TOP 11’ op te stellen van overtredingen van integriteit en HVV- kernwaarden door ons huidige bestuur. Want het moet niet gekker worden. [LEES VERDER] En bekijk de tijdlijn (in aanzet) HIER.

#8.2  Deze week: bestuursaanslag – in een lange reeks

Al was het wel van ons huidige bestuur te verwachten, tóch kwam nog onverwacht deze nieuwe bestuursaanslag op onze HvV-kernwaarden en vrijheid van meningsuiting. [LEES VERDER]

#8.3  Vijf minuten – door Vincent Adolfse

Het gesprek op 19 november in Amsterdam tussen het HVV bestuur en ‘dissidenten’ onder begeleiding van Mordechai Krispijn hoeft niet langer te duren dan vijf minuten. [LEES VERDER]

#8.4  Gotspe of Komplot? –  door Simcha de Haan

Pasqual Verhagen is sinds de breuk in VSN een gedreven HVV bestuurder (net als Peter van de Neste en Arno Eigenraam) die inmiddels 80 uur per week zondigt tegen de kernwaarden, van liefde, vrijheid in verbinding en integriteit, omdat hij sinds mei 2022 oprecht overtuigd is dat een kritische groep van Amsterdamse leden een komplot smeedt tegen het HVV bestuur.

Dat gesprek tussen het bestuur en kritische leden komt er dus. Op de 19de november zal blijken: was het een gotspe of een komplot? [LEES VERDER]

#8.5  Oproep aan HVV leden

Op 19 november vindt er in het  ‘Achterhuis’, in de Couscouskas in Amsterdam Zuid een gesprek met het huidige bestuur plaats onder begeleiding van Mordechai Krispijn.  [LEES VERDER]

#8.6  Werkelijk wakker wandelen – door Michiel Koperdraat

Zelfherinnering: wat is dat? Wat wordt er met dit begrip (dat afkomstig is van Peter Ouspensky) bedoeld? Wat precies moet er worden herinnerd? Wat zijn we dan eigenlijk vergeten? Waar komt dat door? En wat is werkelijk wakker wandelen? [LEES VERDER]

#8.7  Na regen komt – door Reinout Koperdraat

Na het geruchtmakende spreek- en internationale toegangsverbod van David Icke, na onze eveneens verboden Dam-manifestatie vanwege zogenoemde “openbare orde-risico’s” (CIDI e.a. zou ons hier gaan uitfluiten), na onze aangekondigde rechtszaak, na interne consultatie door onze meer dan tachtig organisaties… was het klip en klaar: willen we naar de Dam? Nou, dan gáán we naar de Dam! *) [LEES VERDER]

De Andere Nieuwsbrief steunt deze campagne Flex-pert

Agenda

beUnited is een belangenorganisatie die de belangen vertegenwoordigt van ondernemers in Nederland, w.o. het MKB, Horeca. Boeren, Retail en ZZP. Bekijk de komende events HIER

Eén van de vorige edities gemist?  KLIK HIER

DAN verschijnt 1x per week sinds 25 september 2022

Disclaimer – Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.


© Hart voor vrijheid Amsterdam.