Top 11 kernwaarden-overtredingen van het huidige HVV-bestuur

Vanwege het ‘gekkengetal’ 11 wordt elk jaar op 11-11 Prins Carnaval gekozen. Het leek ons toepasselijk om op deze dag in het jaar ’22 (2 x 11!) een ‘TOP 11’ op te stellen van overtredingen van integriteit en HVV- kernwaarden door ons huidige bestuur. Want het moet niet gekker worden. 

 • Verspreiding van grove desinformatie over de Werkgroep Integriteit op de eerste ALV (19/10/’21).
 • Ronduit onthutsende framing en diskwalificatie van de Werkgroep Integriteit-leden in wat een verbindende/vertrouwen-herstellende zoom had moeten zijn. (8/12/’21).
 • Weigering van het gebruik van volmachten om te stemmen bij de tweede ALV, evenals het weigeren van het realiseren van een hybride ALV met stemtool voor iedereen in het land (05/06/’22). (Het weigeren van volmachten is een wettelijke/statutaire schending, herroepen door beroepscommissie).
 • Diskwalificatie en grove stemmingmakerij tijdens de tweede ALV t.a.v. kandidaten voor de Commissie-Integriteit en t.a.v. een nieuwe bestuurskandidaat (11/06/’22).
 • Uitschrijving van het lidmaatschap van een van de kritische leden, tegen de wens van dit lid in, zonder enig overleg of schorsingsprocedure (17/06/’22). (Wettelijke /statutaire schending, herroepen door beroepscommissie!).
 • Censuur van kritische kopij voor de HvV-nieuwsbrief door middel van het tot twee maal toe blokkeren ervan (19/06 & 26/06/’22).
 • Onrechtmatige en niet procedurele op non-actiefstelling van het zo kort daarvoor nog in de ALV gekozen nieuwe bestuurslid (03/08/’22) (Wettelijke /statutaire schending, herroepen door beroepscommissie!).
 • Onrechtmatige schorsing van 7 kritische leden, slechts één dag voor de derde ALV, waardoor hen de toegang tot deze ALV werd ontzegd en de aan hen verstrekte machtigingen waardeloos werden (26/08/’22).
 • Voorafgaand aan de aanvang van de derde ALV inschakelen van de politie om geschorste kritische leden te laten verwijderen (27/08/’22).
 • Naar aanleiding hiervan royeert men ook nog 2 leden.
 • Oprichting onderzoekscommissie (OC) met anonieme leden, vanuit een belangenverstrengeling omdat één OC-lid de moeder van een bestuurslid bleek te zijn (sept. ’22).
 • Een kritisch lid van de afdeling Amsterdam ontvangt een brief met dreiging tot juridische stappen (okt. ’22) en een kritisch bestuurslid van de afdeling Amsterdam ontvangt een brief van een groot advocatenkantoor waarin ook hij bedreigd wordt met juridische stappen (07/11/’22) [LEES HIER].

We zouden nog wel even kunnen doorgaan, maar dit leek ons voor nu wel genoeg. Bekijk HIER de uitgebreide tijdlijn. 

Iedereen die de bovenstaande overtredingen (nog) niet helemaal helder heeft – lees het FEITENRELAAS

Hieronder drie relevante links naar vorige artikelen

Politieoproep ALV 27 09 2022

OC lid blijkt moeder bestuurslid

Brief dreiging juridische stappen door bestuur

terug naar De Andere Nieuwsbrief


© Hart voor vrijheid Amsterdam.