Over een Vereniging en een Vredesdemonstratie – door Serge Lutgens

Ik zat te denken waarover ik het deze week weer eens zou hebben. Zal ik een artikel schrijven over liegen, zal ik het hebben over dat het niet klopt dat wij nooit zouden hebben willen praten, zoals het bestuur beweert? Zal ik het hebben over mijn mening dat ik denk dat praten in dit stadium geen zin heeft? 

Wat mij betreft is het werkelijk onbestaanbaar dat het kabinet Rutte de komende jaren aanblijft, met alle ellende die ze over Nederland heeft uitgestort. Vergelijkbaar kan het niet zo zijn dat een bestuur binnen een piepkleine politieke splinterpartij met kernwaarden als Liefde, Verbondenheid, Vertrouwen en Integriteit aanblijft met duidelijk aantoonbare integriteitsschendingen bij inmiddels veertien gebeurtenissen en vier statutaire of wettelijke schendingen op de kerfstok. De vraag is nu heel simpel: wil de vereniging een bestuur dat aantoonbaar niet in staat is te reflecteren op het eigen handelen, de eigen verdraaide werkelijkheid is gaan geloven, waarin wij worden afgebeeld als zeer “niet integere” leden die het hebben aangedurfd een zeer kritische mening over het bestuur aan alle leden te verspreiden? Of wil de vereniging een nieuw bestuur kiezen bij de volgende ALV?

Een nieuw bestuur dat kritisch naar zichzelf durft te kijken en de eigen fouten durft toe te geven. Een bestuur dat niet gezien wil worden als bestuur, maar gewoon zichzelf wil zien als leden, gelijkwaardig aan alle anderen, met als enige doel de rest van de leden in eigen kracht te zetten. Een bestuur dat zich niet verschuilt achter formalistische regeltjes en de statuten en reglementen niet belangrijker maakt dan ze zijn. Een stukje papier, waarmee we binnen de kaders van de wet een Vereniging kunnen zijn en eventueel mee kunnen doen met verkiezingen.

Het is aan de Vereniging om te kiezen! Ik kan niet veel anders dan via dit schrijven de Vereniging wakker proberen te schudden. Jullie zullen het bij de komende ALV moeten doen. Ook al schrijft het bestuur geen nieuwe bestuursverkiezingen uit, de ALV kan ten allen tijde het bestuur afzetten en dwingen tot nieuwe bestuursverkiezingen, zolang er maar minimaal tweederde meerderheid is. “Just say no”, is een bekende uitspraak van David Icke en dat geldt op alle niveaus. 

Op macroniveau zagen we deze week een vergelijkbare strijd. David Icke heeft door het totalitaire regime voor twee jaar een verbod opgelegd gekregen om enig Schengenland nog te betreden. Ondanks de inspanningen van Mordechai en Frank is het niet gelukt om deze psyops nog in te dammen. Samen voor Nederland heeft besloten de officiële demonstratie af te lassen, die overigens door de rechter alleen op het Museumplein mocht plaatsvinden. 

Het moge duidelijk zijn dat de gemeente Amsterdam de vanuit een psyops geïnduceerde dwaling van het CIDI heeft misbruikt om de demo te frustreren. Ondanks deze tegenslagen staat één ding nog wel gepland, morgen komen we allemaal op persoonlijke titel naar de Dam om te demonstreren voor vrede. De afdeling Amsterdam zal er staan met tien eigen vlaggen. Ik hoop dat heel HVV zich bij ons aansluit. 

terug naar De Andere Nieuwsbrief


© Hart voor vrijheid Amsterdam.