#5.1   Vragenlijst onderzoekscommissie HVV: onze eigen “commissie Remkes”?! 

In opdracht van het huidige bestuur, stuurde de (door datzelfde bestuur opgerichte) onderzoekscommissie een aantal leden een vragenlijst. Lees hieronder de vragen en de eerste reacties. De vragenlijst bevreemdt, doet Stalinistisch aan. Komt er ook zo’n showproces? We vragen ons af hoe.. [LEES VERDER]

#5.2   Zo zit het, AHA! – door Reinout Koperdraat

“Laat het los!” Hoe vaak hoor je dat niet? Ook in wappieland een populaire uitroep. Neem nou ons HVV-bestuur bijvoorbeeld. Wat ik als een gordiaanse knoop in mijn hersenpan zie. Loslaten…? [LEES VERDER]

#5.3   Rubriek  ‘Lid in het Licht’ – Simcha de Haan

#5.4   ‘Terwijl jij slaapt, schrijft een ander geschiedenis’ – door Michiel Koperdraat

Beluister een prachtig Grieks lied over wakker worden! Er waren maar heel weinig mensen wakker tijdens de Griekse crisis. Ik vertelde overal de werkelijke toedracht, maakte vele memes en verloor ook toen al vrienden door me uit te spreken.  [LEES VERDER]

#5.5   Don’t Cry, Organise – Uithuilen en opnieuw beginnen: waarom niet?  – door Simcha de Haan

Waarom zou je blijven vechten om een bot dat eigenlijk van de leden is? De wereld staat in brand. Niets is zo simpel als opnieuw beginnen. Binnen een dag heb je een naam, een domein, een website en een nieuwe organisatie opgezet. [LEES VERDER]

#5.6   Emoties vanuit het Tibetaans Boeddhisme (Dzokchen) – door Serge Lutgens

Ik merk dat binnen Hart voor Vrijheid en waarschijnlijk sowieso in de westerse en Nederlandse cultuur een groot misverstand bestaat over het uiten van emoties. Daarmee verworden de kernwaarden Liefde, Verbinding, Vertrouwen en Integriteit tot … [LEES VERDER]

AGENDA

Eén van de vorige edities gemist?  KLIK HIER

DAN verschijnt 1x per week sinds 25 september 2022

Disclaimer – Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.


© Hart voor vrijheid Amsterdam.