JUISTE STRATEGIE? – door Robbert Sedee

Als een van de HVV-Feitenrelaas-ondertekenaars zoek ik ook naar mogelijke verbeter-manieren om aan transitie en transformatie van politiek, moraal en samenlevingsbesef bij te dragen. Persoonlijk en door het geruime tijd doen van (zelf)onderzoek naar mijn onderliggende motivaties kwam ik tot vele inzichten. Mijn web-construct werd alsmaar duidelijker rond de herkomst van mijn drijfveren en wat deze aanwakkerden en triggerden.

Wat me hierbij vooral pleziert is wanneer bepaalde inzichten gepaard gaan of gingen met momenten van synergie. Waarschijnlijk kan dit ook niet anders, want ik ben natuurlijk verantwoordelijk voor mijn zelfgespannen web. Dus wanneer een draad zich door een bewuste keuze ontspant of aantrekt heeft dat automatisch gevolgen voor het geheel. Synergetisch werkt het ook zo, denk ik. Mijzelf focussen en gewaarzijn op dingen waaraan ik plezier beleef, of waarnaar ik nieuwsgierig ben en wat ik onderzoeken wil, werken aldus inspirerend en verslavend bij mij. Nog even afgezien waar die nieuwsgierigheid, onderzoeksdrang of samenlevingstransitie en politieke wensen vandaan mogen komen. Momenten van synergie zijn zelfs voorvoelbaar. Heldere afstemming dankzij sterke intuïtie of sensitiviteit op een specifiek gebied.

GEMATERIALISEERD LICHT

Op dit pad van zelfonderzoek en zelfontwikkeling kwam ik diverse esoterische invalshoeken en wetenschappelijke raamwerken tegen. Uiteindelijk kwam ik uit op zoiets abstracts als gematerialiseerd licht dat als verborgen codes, als zogenoemde imprints, ligt opgesloten in ons DNA. Pas wanneer deze codes zich ontsluiten, gaat dit gepaard met sprongen in bewustzijn of gevoelens van afstemming en synchroniciteit. Dankzij het construct zijn er voorbeelden van feitelijke 3d-logica te over. Als momenten van wonderlijk samenvallen van een omstandigheid met een op eigen wijze beleven van je unieke DNA en geniale blauwdruk-profiel. Inderdaad komen zo nogal wat draadjes bij elkaar. En vandaar ook dat ik mijzelf op mijn plek voel bij het doen van onderzoek en optimaliseren van producten, besluiten, beleid, bestuur, politiek, integriteit en persoonlijke verantwoordelijkheid. Met een kloppend hart voor vrijheid en een uitdaging om mezelf daarbij nederig en dienstbaar op te stellen. 

ANDERE DRAADJES

En inderdaad: dit hangt nauw samen met andere draadjes van nieuwsgierigheid, compassie en geduld. Doel voor mij blijft een collectief web opbouwen op basis van gelijkwaardigheid en in kruisbestuiving. Een stevig en verantwoord fundament creëren. In mijn web-construct wil ik daarin ten diepste en tot in de kern gaan, mijzelf ervan zelfs kunnen bevrijden door zowel mijn schaduwkanten te omarmen als aan te gaan. Met ‘zelfstandig professional’ namen als Kerngericht In Bedrijf, Winnende Wending of Kernverlicht, en ook hier in overvloed en zo meer. Of dat een effectieve of juiste strategie is… ik weet het niet. Wel waar ik het voor doe.

terug naar De Andere Nieuwsbrief


© Hart voor vrijheid Amsterdam.