Simcha de Haan        

Hart voor Vrijheid Amsterdam – kandidaat #2 voor de gemeenteraad en stadsdeelcommissie Amsterdam Zuid
Hart voor Vrijheid Amsterdam wil als de culturele hoofdstad, grootste stad van Nederland, stad van Spinoza, zichtbaar lerend en experimenterend het voortouw nemen in bestuurlijk Nederland. We gaan voor  zetels in de gemeenteraad komend voorjaar.
Met het motto: ‘wie wat wil is welkom, wie het weet mag het zeggen, wie het kan mag het doen’. We organiseren een nieuw vertrouwen van onderop en een nieuw sociaal contract en bindweefsel. Met een genadige klap van ‘me, me, me’ naar ‘we, we, we’.
Hart Voor Vrijheid maakt alle ruimte voor the politics of presence, omdat ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Omdat iedereen noden, talenten en capaciteiten heeft. Wij maken ruimte voor Amsterdamse eigenheid, noden, oplossingen, vraagsturing en cocreatie. Iedereen direct, lief, kritisch en creatief: we organiseren geweldloze communicatie en integriteit in governance. 
Ik was slachtoffer van de kinderopvangtoeslagaffaire. Bekijk hier de excuusbrief van Mark Rutte.

.


© Hart voor vrijheid Amsterdam.