10 punten –  Wij werken (met iedereen van jong tot oud, van links tot rechts, van laag tot hoog geschoold) samen in het licht en in liefde integraal aan 10 punten

1) Herstel van de rechtstaat en een nieuw sociaal contract en hanteren DE OMTZIGT AGENDA als leidraad.
2) Ruimte voor eigenaarschap en zeggenschap, initiatief en ondernemerschap (op basis van de analyse van de commissie Remkes)
3) Macht en tegenmacht: we tackelen de communicatie en participatie praktijken van de gemeente Amsterdam en bevorderen bij voorkeur met de helft van de  10 miljoen aan politieke spin van de gemeente de gewogen burgerstem op thema als justitie & veiligheid, kunst en cultuur, de energie transitie, armoede, circulaire economie, onderwijs, zorg, eenzaamheid, en op wijkniveau in buurtagenda’s, buurtplannen en buurtbudgetten. We monitoren ons zelf en sturen de overheid aan. 
4) Reset van het (door buitenlanders overgenomen) media landschap: we zetten de Amsterdamse geluksmachine weer aan en herstellen de balans, met waarheidsvinding en verbeelding en een commonsschool
5) Hart voor Vrijheid heeft sinds 17 juli, een nieuw statuut en bouwt een nieuwe (governance & fluide) organisatie en bouwen deze uit op basis van ‘reinventing organisations’: heel de mens, in zelforganisatie en met evolutionary purpose. (Laloux en Semler) om te komen tot een parallelle samenleving, de democratisering van de economie. 
6) We gaan onverschrokken voor een vrijheidsdivident, Een NIB, of basisinkomen, en zijn niet (langer) ambtenaar, bewoner, ondernemer, moeder, vader, scholier, student, zzp-er, kunstenaar, mediamaker, werknemer, werkgever, adviseur, wetenschapper, uitkeringstrekker of gepensioneerde, wij zijn of worden meesterburgers en organiseren life beyond survival for the many, indachtig: david Graeber, van occupy wallstreet en Yannis Farouvakis van Diem25 en Another Now. Geen afval, geen afvallers, weg met schuld, schimmel, schaamte, slavernij, weg met de bungel en bullshit banen, geen werkgevers en werknemers, bestaanszekerheid voor iedereen, met een combinatie van jubilees, basisinkomens, buurtbanen, en (gratis) basisvoorzieningen en productie van local for local producten en diensten. 
7) Wij organiseren het burgerdomein coöperatief en bieden het hoofd aan het falen van staat en markt, de wicked problems op het gebied van wonen, armoede, eenzaamheid, die echt wel bekend zijn. De meesterburgers komen van de tribune, zeggen de zogenaamde meritocratie en de toeschouwersdemocratie gedag. Dág welvaartstaat, hallo participatiestad. Wij Doen media en Wij Doen Mee. Staat en markt zijn welkom om op ooghoogte te komen in onze achtertuin aan onze keukentafel. De camera loopt. Stoppy paste. We zijn allen naakt, dus we kunnen maar beter in vorm zijn. ‘Denk wat je weet, zeg wat je denkt, doe wat je zegt en weet wat je doet’ (Michiel Koperdraat). 
8) We benutten iedere dag, op ieder dossier in co-creatie de experimentele ruimte die de omgevingswet, participatiewet en privacywet bieden. We handelen en wachten niet op de gemeente. Big society is aan zet, want big state faalde en trok zich terug, en big market zadelde ons op met crises en schulden en nu hebben we ineens de great reset. 
9) Wij halen eruit wat erin zit (met vreugde als bron van verzet). We organiseren fluide, bieden werk en inkomen voor mensen met een calling en geen carriere (Cornel West). We gaan van denken naar doen, en heffen de hiërarchie van theoretisch en praktisch geschoolden op, en bieden het peloton hoop en handelingsperspectief. We werken aan een nieuw social bindweefsel, weg van de eenzaamheid en kansloosheid.  We bouwen aan een basis, niet aan de top. 
10) Amsterdam maakt de komende 4 jaar een pas op de plaats met fraaitaal en vergezichten. We schrijven geen coalitie akkoord voor grootstedelijk beleid en innovatie waar in de praktijk niets van terecht komt, we geven in plaats daarvan alle leden een stem, en dwingen kandidaten niet met partij discipline. HART VOOR VRIJHEID AMSTERDAM faciliteert op alle mogelijke manieren bewoners en ondernemers in de co-creatie met de gemeente om te komen tot doorbraken en impact, kwaliteit van de implementatie en maatwerk. 

© Hart voor vrijheid Amsterdam.