Serge Lutgens   

Hart voor Vrijheid Amsterdam – kandidaat #4 voor de gemeenteraad en stadsdeelcommissie Amsterdam Nieuw West
Serge Lutgens is 43 jaar en is een geboren Amsterdammer. Hij is opgegroeid in Nieuw-West, maar ging naar de Vrije School (Geert Groote school) in Zuid. De vrije school heeft hem gevormd tot een breed ontwikkelde gevoelsdenker. Hij heeft in zijn jeugd vanaf zijn 7de jaar viool gespeeld en heeft op zijn 16de jaar een tijdlang in het Nederlands Jeugdstrijkorkest gezeten. Tijdens zijn schooltijd kwam al duidelijk zijn interesse voor wetenschap, psychologie, filosofie en spiritualiteit tot uitdrukking. Na zijn schooltijd heeft hij vanuit die basis gekozen om deel te nemen aan de Béta-gamma propedeuse op de Universiteit van Amsterdam. In dit brede oriëntatiejaar werd een breed scala van exacte bètavakken gecombineerd met sociaalwetenschappelijke vakken. Hij heeft de propedeuse afgesloten met een minor Wetenschapsdynamica en een major Biologie. Vanaf het tweede jaar is hij ingestroomd in de bachelor en master Biomedische-wetenschappen. Hij heeft twee stages gelopen in het Nederlands Herseninstituut. Hoewel hij de studie heeft afgemaakt, heeft hij de keuze gemaakt om niet verder een promotieonderzoek te doen omdat toen al duidelijk voor hem werd dat je als wetenschapper enorm gebonden bent aan de farmaceutische industrie en onafhankelijk onderzoek daarmee feitelijk onmogelijk wordt gemaakt. Hij heeft zich omgeschoold als ICT’er en werkt nu bij de Gemeente Amsterdam.
Naast het academisch leven en zijn werkt binnen de ICT is hij een spiritueel mens en heeft hij tien jaar lang trainingen gevolgd rondom bewustzijnsontwikkeling in met name de meest innerlijke Tibetaanse Dzogchen traditie bij Robert Hartzema. Daarnaast heeft hij trainingen gevolgd in Wudang martial arts. Deze twee innerlijke wegen die elkaar aanvullen zijn voor hem voor langere tijd meer dan een hobby geweest.
Serge heeft zich vanaf het begin van de Coronacrisis hevig verzet tegen de autocratische manier waarop grondrechten zijn afgenomen en had binnen weken door dat het corona verhaal cijfermatig onmogelijk op wetenschap gebaseerd kon zijn. Hij heeft zich in het najaar van 2020 aangesloten bij Vrij en Sociaal Nederland, die afgesplitst is door een interne breuk in Lijst30 en later Hart voor Vrijheid. Binnen Hart voor vrijheid heeft hij van het begin af deelgenomen aan de politieke Amsterdamse groep met o.a. Ab Gietelink en Simcha de Haan en is hij landelijk vooral actief binnen de groepen Duurzaamheid en Milieu en de werkgroep integriteit.
Mijn visie op duurzaamheid en milieu


© Hart voor vrijheid Amsterdam.