‘Terwijl jij slaapt, schrijft een ander geschiedenis’ – door Michiel Koperdraat

“Veronachtzaam niet jouw lot en hou je levensloop goed in het oog
want terwijl jij slaapt, schrijft een ander geschiedenis en zet jouw leven op het spel

Voor ons allemaal staat geschreven wat is voorbeschikt en ons niet kan ontgaan
Daarvoor bestaat geen theorie, geen trein, geen schip
Eenieder worstelt ermee naar beste kunnen en weten
[…]

Voor de liefde geef je altijd te weinig en bedenk wel dat je er niks voor terugkrijgt
Geef het en ga weg en laat geen kans liggen; ga niet aan je ziel voorbij”

Dit is de vertaalde tekst van een Grieks lied dat ik vaak met mijn orkest Ano Kato live ten gehore heb gebracht en we speelden het zelfs in EenVandaag in een item over de crisis in Griekenland (2011). Het lied werd beroemd door een 37-delige Griekse tv-serie over het wel en wee van generaties Grieken in roerige tijden, maar deze tekst sloeg ook volledig op Griekenland dat financieel werd ‘gewaterboard’ door de EU. Beluister hier het toffe nummer: https://youtu.be/6sAWK3XB_Jc

Er waren in Nederland maar weinig mensen wakker in die tijd. Ik was een van de weinigen. Ik maakte stampij en vertelde overal op sociale media de werkelijke oorzaken, maakte er vele memes over en verloor ook toen al vrienden door me uit te spreken. De Griekse minister van financiën Yannis Varoufakis werd hier namelijk gezien als een achterlijke paljas. Het Griekse volk zou lui zijn en op jeugdige leeftijd met pensioen gaan enz. (grove desinformatie). Minister Dijsselbloem zou die Grieken wel eens mores leren. Maar Varoufakis was allesbehalve een idioot, hij was toen de ‘Engel’ van Griekenland en richtte na de crisisjaren de Europese partij DiEM25 op om Europa te democratiseren, die helaas verwerd tot een Green Deal-partij.

In feite gebeurt nu overal hetzelfde: veel Europese landen worden te gronde gericht zoals toen Griekenland. De opzet van de machten is hetzelfde: alles moet stuk voor de grote herstart. Griekenland kwam in grote armoede terecht, zoals ook Nederland zal gaan ondervinden, en ook gingen heel veel bedrijven kapot net als hier nu. Ik zal de liedtekst duiden:
Griekenland ‘sliep’ en legde ‘haar lot’ in bankenhanden om met hoge leningen tot de Eurozone te kunnen toetreden. Nederland verliest nu ook zijn levensloop volledig ‘uit het oog’ en legt zijn ‘lot’ in handen van het WEF (en VS/NAVO-politiek).
De bankenwereld, die zelf de crisis veroorzaakte, zette ‘Griekenlands leven op het spel’ en ‘schreef hiermee geschiedenis’. Er wordt nu opnieuw wereldwijd door ‘die ander’ geschiedenis geschreven: WEF en NAVO. Nu staat inmiddels ook Nederlands ‘leven op het spel’. Nederland is bijna geheel in slaap. Het is noodzaak om misleiding en machtsmisbruik te doorzien en te voorkomen, én om je omgeving wakker te schudden.
Het lot van de Griekse bevolking ‘was voorbeschikt’ omdat men in slaap was en hierom kon ze  ‘haar lot niet ontgaan’ en zij ‘worstelt er nog steeds mee naar beste weten en kunnen’. Van deze worsteling was heel Europa lange tijd dagelijks getuige. Nog steeds, jaren later, zijn de minstbedeelden de dupe van deze politieke veronachtzaming. Maar nu slaan deze tekstregels dus ook op onze situatie in Nederland! Iedereen wordt de dupe, overal. Er is geen liefde in de politiek, die is zielloos. Net als de Trojka gaan WEF en NAVO ‘aan elke ziel voorbij’.
Ook in het klein gaat deze liedtekst op. Bijvoorbeeld in Hart voor Vrijheid is het nu oppassen geblazen. Terwijl de meeste leden ‘slapen’, schrijven een paar bestuursleden ‘HvV-geschiedenis’ en zetten zomaar ‘jouw lidmaatschap op het spel’. Ook in HvV moet kennelijk veel stuk.

Maar er is nog een tweede duiding van deze liedtekst: in de spirituele filosofie staat slaap voor een leven vol werk, dromen, verlangens, behoeftebevrediging, materialisme en zelfs onderwerping. Het aanhangen van ideologieën en allerlei verslavingen zijn hier o.a. het gevolg van. ‘In slaap’ ben je vrijwel niet in staat om je eigen mentale en emotionele shit te overstijgen. Dit staat een innerlijke transformatie in de weg. Om verlost te raken van verbeeldingen, identificaties en ego-manifestatie is het nodig wakker te worden en elk aspect van ‘jouw levensloop goed in het oog te houden’.
Terwijl jij slaapt, schrijft een ander geschiedenis’ slaat niet alleen op haantje-de-voorsten of vileine machthebbers. Die ‘ander’ staat ook voor hetgeen wij in wezen niét zijn: ons zelfbeeld, onze status, ons imago. We identificeren ons individueel (en zeer zeker ook collectief) met trends en politieke of spirituele ismen. Egoïstisch gedrag en zelfrechtvaardigings-strategieën zijn hiervan het gevolg. Gewelddadigheid, framen en het verspreiden van desinformatie zijn aan de orde van de dag (vaak verpakt in rationele deugdzaamheid) en dit leidt tot verdeeldheid en nog meer slaap.

​Terwijl we ‘slapen’ kan er nauwelijks sprake zijn van het geven van (onvoorwaardelijke) liefde en dus ‘geven we voor de liefde altijd te weinig’. We zijn voornamelijk  op onszelf gericht en op behoeften van onze eigen beperkte kring. Alleen als je beseft dat je ‘er niets voor terugkrijgt’, in de zin van eigen verdienste of beloning, kun je ‘liefde geven en weggaan’. Dit betekent dat je geen eigen profijt beoogt. Zo ga je niet langer ‘aan je ziel voorbij’ die gericht is op verbondenheid en die in staat is om werkelijk lief te hebben. Het ego is hier niet toe in staat, claimt dit wel met woorden terwijl het dit niet met daden waarmaakt. Ware liefde zal je ook onverschrokken tot actie kunnen brengen voor de rechtvaardige zaak.
Uiteindelijk blijkt dat je ziel toch veel krijgt, want onbaatzuchtig geven is op een dieper niveau ontvangen. Het maakt intens gelukkig! Omdat ‘wat is voorbeschikt en ons niet kan ontgaan’ bestaat er geen ‘theorie, trein of schip’ (voertuig) waarmee je om jouw zielsbevrijding heen kunt. En daarmee ‘worstelt eenieder naar beste kunnen en weten’. Het leven test ons voortdurend!

Een van mijn memes uit 2016

En dit is een uitvoering van de muziekschool van Volos: https://youtu.be/9k8FL8UP3S0

terug naar De Andere Nieuwsbrief


© Hart voor vrijheid Amsterdam.