RECTIFICEREN OF… ROYEREN ! door Reinout Koperdraat 

Ons landelijk bestuur dreigt in haar oneindige voortvarendheid met een derde royement – nu aan mijn adres… áls ik hier, in onze bloedeigen Andere Nieuwsbrief, geen rectificatie plaats. De ledenadministratie kreeg al onmiddellijk opdracht om mij te schrappen als lid. 

In mijn schotschrift “Laat mij graag geschorst zijn!” in onze vorige D.A.N. had ik namelijk gesuggereerd dat ik onder geen enkele voorwaarde lid wil blijven van een vrijheidslievende politieke partij onder dictatoriale leiding. Maar ik pleitte daarin uitdrukkelijk voor handhaving van mijn geschorste lid-status. Dat is heel iets anders dan een opzegging!

Dus, hoog-edel geacht partij-apparaat: laat mijn naam staan in uw ledenadministratie. Waarvoor dank. Bij deze lijkt uw stupide misverstand voldoende gerectificeerd. 

[Link naar mijn schotschrift – in editie 2]

terug naar De Andere Nieuwsbrief


© Hart voor vrijheid Amsterdam.