LAAT MIJ GRAAG GESCHORST ZIJN! door Reinout Koperdraat september 2022

Eén dag voor onze “ALV” (27 aug.) kreeg ik een ledenschorsing aan mijn broek, samen met zes van mijn kameraden. Sommigen van ons gingen in bezwaar. Anderen niet, zoals ik. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Maar we zijn één – in verscheidenheid, in verbinding en solidair met elkaar.

Dit schotschrift – als ingezonden brief – lijkt mijzelf wel genoeg in dit Madurodammiaans vlooientheater.  Wat zeg ik? Opdrukken!

Bij deze meld ik ons malafide HVV-bestuur en de Beroepscommissie dat ik geen bezwaar zal indienen tegen mijn schorsing als HVV-lid.

Een officieel bezwaar zou immers de indruk kunnen wekken dat ik niets liever zou willen dan volwaardig lid zijn van deze politieke partij onder leiding van dit nep-bestuur – dat immers via ontelbare integriteitsschendingen de eigen partijstatuten en de wet herhaaldelijk schoffeerde, ons de toegang tot de ALV ontzegde, de politie op ons afstuurde en een putch op de partijdemocratie pleegde door onze eigen ALV ter plekke af te blazen.

Onder geen enkele voorwaarde wil ik HVV-lid zijn onder de huidige idiote tweespalt, waarbij dit bestuur in haar huidige onwelriekende fase horende doof en stekende blind blijft betreffende de huidige interne situatie – een deplorabele toestand die overigens de uitdrukking zal gaan blijken van een nieuwe, herhaalde partijsplitsing die echter momenteel nog door geen der elkaar bestrijdenden lijkt te worden opgemerkt.

Graag wil ik dus mijn geschorste status gehandhaafd zien. In Bijbelse termen: ik keer dit malafide bestuur de andere wang toe. Ik vergeef mijn vijand, want hij weet niet wat hij doet.

Mijn huidige geschorste lidstatus past mij dus uitstekend.

OPDRUKKEN!

Stel dat ik toch weer illegaal zou weten binnen te dringen op een volgende ALV (geweldloos weerbaar, immer!), dan beloof ik onze voorzitter/oud-beroepsmilitair ter plaatse, na een korte stoot op mijn koperen minitrompet, 66 komma 6 push-ups uit te voeren, conform de klassieke legerstrafoefening, waarbij ik als sportprestatie-stimulerend middel hooguit een kop slappe slootwaterkoffie van het bestuur zou accepteren en twee druppels CBD/THC-olie van eigen hand.

De ALV-deelnemers kunnen desgewenst simultaan een meditatie of een andere spiritualistische dotter-methode uitvoeren, mocht men zich vervelen, maar als men behoefte heeft aan muziek, dan kan ik mijn portable DHL op mijn smartphone aansluiten en “Gimme Shelter” opzetten – en dan graag de lange live uitvoering van de Havana Moon-tour, met de aangrijpende Sasha Allen…

Link alhier:

https://youtu.be/clGX_J19_9o

Mocht onze voorzitter/oud-beroepsmilitair mij vervolgens ter plekke niet kunnen evenaren met mijn 66,6 push-ups, dan treedt hij direct af zonder democratische stemming en gaan we over tot de orde van de dag.

NAAR EEN NIEUWE TIJD

Onder nieuwe interne partij-omstandigheden via een democratische verkiezing van een nieuw en wijzer partijbestuur vertrouw ik honderd procent op mijn snelle rehabilitatie als volwaardig HVV-lid – evenals de rehabilitatie van al mijn geschorste kameraden en een hernieuwde verwelkoming van mijn geroyeerde, bloedeigen lieve broer Michiel als volwaardig partijlid. In ons Mokum blijf ik natuurlijk gewoon actief. We zijn een hechte HVV-club.

PS aan de Beroepscommissie: ik onderteken niets!

terug naar De Andere Nieuwsbrief


© Hart voor vrijheid Amsterdam.