Hart voor Vrijheid: tussen kiesvereniging en actiepartij – door Reinout Koperdraat (geschorst HVV-A-lid)

Zo heette dat agendapunt voor onze laatste ALV (11 juni), waarin ik de nieren van de aanwezigen had willen proeven: zijn wij nou een keurige, beleefde, parlementair gerichte kiesvereniging of óók een praktisch onderdeel van de actiebeweging tegen de onzalige kabinetsmaatregelen en staatsrepressie? Maken we dan ook een strategisch beleid? Willen we dan ook onze HVV handjes actief laten wapperen?


We voerden een stevige verkiezingscampagne en organiseerden een geslaagde openbare Mokumse Ledenbijeenkomst (5 mei). Dus die vraag naar onze ctiebereidheid leek me niet zo gek – vooral ook omdat wij als HVV immers rechtstreeks voortkwamen uit de maatschappelijke acties voor vrijheid en verbinding. Het zou ons niet sieren als wij alleen ons verkiezingsgezicht laten zien als de kiezer naar het stemhokje wandelt, om eigen stemmetjes te scoren. Een echte progressieve politieke partij zoekt altijd naar een balans tussen electorale activiteit en maatschappelijke strijd. Nieuwe absurde overheidsmaatregelen komen er aan, een permanente coronawet en EU-ausweis, acute armoede voor miljoenen gezinnen, alleenstaanden en uitzichtloze jongeren staan voor de deur.
Maar ja, die ledenpeiling verzoop in die veel te krap opgezette ALV. En de vervolg-ALV (27 aug.) blies ons eigen bestuur ter plekke af, mede vanuit haar angst om, ook ter plekke, de laan uitgestuurd te worden door de leden. Ordeverstoring door zes geschorsten – met aanhang was haar eigen argument – om iedereen verbaasd en verontwaardigd achter te laten.

Bonte verzameling

Ons electoraat (vooral “wappies”, deels niet- en anti-politiek gericht) is een bont en divers samenraapsel van mensen en organisaties die allen opkomen voor onze fundamentele vrijheden en mensenrechten. Op demonstraties zijn we eensgezind, maar onderling bestaan grote meningsverschillen en totaal uiteenlopende maatschappelijke opvattingen. Blijvende verdeeldheid is slopend voor onze beweging en een makkelijke prooi voor het establishment. Als HVV zichzelf ziet als een progressieve factor (“links”, zo je wil), dan zullen wij veel zichtbaarder moeten worden en actief verbindingen organiseren binnen het verbrokkelde coronaprotest.

Volstrekt beleidloos

Ons huidige HVV-bestuur blinkt uit in beleidloosheid. Wie zag ooit een (jaar)plan? Of ook maar een ideeënrichting van haar kant? Schoorvoetend kregen we onlangs een thematische voorzet aangereikt door de -sterk uitgedunde Politieke Commissie waarin ons vragen rond defensiebeleid worden gesteld. En zo volgen nog andere thema’s, alles interactief dus, zodat we volgend jaar, in 2023, eens een keer van een collectief afgeronde politieke stellingname mogen gaan genieten. Ik krijg Ruttiaanse deja-vu’s voor mijn ogen…

Naar eenheid in verscheidenheid

Er is een weg. Een liefdevolle, sociale weg. Die weg heet eenheidsstreven. Voorbij het gevaar van eigen interne introvertie. Naar buiten. Naar “homeopathische verdunning”. Omdat onze voorzitter mij in juni vroeg hoe je zoiets dan in een besluitvormend punt zou moeten gieten, leek me een ledenpeiling beter. Want een “besluit” om iets te willen is een holle papieren frase. Een peiling geeft een collectieve richting aan – noem het een intentie. De politieke consequenties ervan – ofwel praktisch gerichte, strijdbare stappen die we willen zetten – zijn niet vrijblijvend.

Deze ALV-peiling weerspiegelt onze persoonlijke en politieke intenties en onze praktisch mobiliserende, collectieve ambities. (Zie VIDEO hier)

L E D E N – P E I L I N G :
Vul de   enquête online in   of stuur je antwoorden naar deanderenieuwsbrief@mailfence.com

terug naar De Andere Nieuwsbrief


© Hart voor vrijheid Amsterdam.