Filosofie in de klas door Michiel Koperdraat

Aanbod van spiritueel-filosofisch onderricht is van groot belang in deze tijd en kan op een leuke manier aan kinderen, jongeren en volwassenen interactief worden aangeboden. Voornamelijk voor het middelbaar en voortgezet onderwijs is spiritueel-filosofisch onderricht van groot belang, want dit leert jongeren zelfreflectie op hun denken, spreken en handelen. Onze jongeren zijn ‘onze toekomst’, nietwaar? Dus mógen zij die toekomst dan ook, in vól gewaarzijn van hun eigen individuele mogelijkheden en ontwikkeling daarin? Bewustzijnsfilosofie past goed binnen het aanbod levensbeschouwelijk onderwijs en maatschappelijke en persoonlijke vorming, zelfs op reguliere basis. Wordt daar in het voortgezet onderwijs ruimte voor gegeven? Nee dus…

Spiritueel-filosofische uitgangspunten die innerlijke ontwikkeling en autonomie bevorderen zouden al op jonge leeftijd moeten worden aangeboden. Zeker in deze tijd, waarin jongeren zeer in beslag worden genomen door aandacht-binders als sociale media, smartphonegebruik en allerlei trends. Jongeren willen graag ‘ergens bij horen’, dat is begrijpelijk, het bevordert sociale omgang en dat kan hun persoonlijkheid en hun verdere leven gaan bepalen. Het volgen van trends (het aanleren van collectieve identificaties) kan echter maken dat de ontwikkeling van hun individuele talenten en behoeften niet (of pas laat) op gang komt. Als wij een maatschappelijke transitie voorstaan, moeten de mogelijkheden en potentie van jongeren – oftewel hun werkelijke talenten die ze in uniekheid hebben meegekregen – zo vroeg mogelijk worden aangesproken. Die mogen niet onopgemerkt en onontwikkeld blijven. Dan kunnen jongeren zelf beter bepalen ‘waar ze bij willen horen’ en voor zichzelf gaan uitmaken wat belangrijk voor hen is en wat niet.

Onze menselijke geest en de ontwikkeling ervan zouden dus vaker in interactieve lessen aan bod moeten komen. Zeker zou elk alternatief onderwijs hier aandacht aan kunnen besteden. Daarmee ‘ontdekken’ jongeren zichzelf op het gepaste moment en hiermee wordt ook de wereld om hen heen begrijpelijker. Een goed ontwikkeld zelfreflectief bewustzijn leidt namelijk vanzelf tot zelfkennis. Zelfkennis vormt de bodem van een leven vol vervulling, zelfexpressie en bloei. Tevens leidt dit tot een zuivere mentaliteit, waarin onze HvV-kernwaarden vanzelfsprekend zijn en in alle situaties kunnen worden waargemaakt. Het helpt jongeren mentaal en emotioneel volwassen te worden. Dit mogen we jonge mensen niet onthouden! Er zou voldoende tijd en aandacht moeten zijn voor deze innerlijke ontwikkeling, want gewone lesstof brengt ze daar niet. Naast het gezin is het onderwijs dé plek waarin dit kan worden aangeboden.
Met een goed ontwikkeld zelfreflectief bewustzijn kunnen jonge mensen hun aandacht helder, alert en dus bewust richten op alles wat ze in het leven tegenkomen en hier adequaat op  reageren, autonoom, in welke situatie dan ook, leuk of niet leuk.

Meer info: www.zelfkennis.nu/filosofie-in-de-klas

terug naar De Andere Nieuwsbrief


© Hart voor vrijheid Amsterdam.