De Steen der Wijzen door Michiel Koperdraat september 2022

Illustratiebijlage: dit handmasker toont de transitie van innerlijk lood naar goud

De legendarische Steen der Wijzen zou onedele metalen in edelmetalen kunnen veranderen, zoals lood in goud. Er is een eeuwigheid naar gezocht, maar het was onmogelijk om met behulp van alchemie zo’n atomaire verandering te bewerkstelligen. Metaal van lage waarde kon niet worden geüpgraded naar een hogere. Al het zoeken naar die fysieke ‘steen’ bleek zinloos. Hebzucht loonde niet. De Steen der Wijzen, Lapis Philosophorum, betekent letterlijk vertaald Steen van hen die Wijsheid Liefhebben. Dus waar staat die Steen dan werkelijk voor?

Zoals meer oude begrippen (bijv. ook de heilige graal) staat de Steen der Wijzen voor een esoterische of innerlijke aangelegenheid. Het betrof een metafoor, een gelijkenis waarvan de betekenis verloren is geraakt, waardoor men de illusie kreeg dat een onmiddellijke innerlijke transformatie van lood naar goud mogelijk zou zijn. Het verklaart eenzelfde gretigheid vanuit onbegrip als die van de alchemisten met hun metaal-experimenten. Maar wat behelst die Steen der Wijzen dan wel?
Er is duidelijk een methode mee bedoeld om van een lagere geestelijke staat te transformeren naar een hogere. Een transitie van innerlijke onzuiverheid naar zuiverheid, van mechanisch leven naar bewust leven, van wakende slaap naar volledig ontwaakt zijn: Zelfrealisatie dus.
Je kunt ook zeggen: de transitie van een onnatuurlijke beperkende staat van geest naar een natuurlijke ónbeperkte staat van geest die ons doet worden tot ‘hoe een mens bedoeld is’ en waarin we volledig gezuiverd gebruik maken van al onze verstandelijke en emotionele capaciteiten. Een gouden staat van geest en niet langer een loden. Dit wordt in de Bijbel de transitie van aarde naar hemel genoemd. En ‘steen’ staat in dat zelfde geschrift voor ‘theorie’ of ‘methode’, als gelijkenis of metafoor. De beroemdste ethische geboden werden dan ook in ‘tafelen van steen’ gehouwen: theorie dat door elk mens dient te worden waargemaakt.

Deze omzetting van onze gewone wereldlijke staat naar een meer verlichte spirituele staat kan niet stante pede plaatsvinden, hoe graag we dat ook willen. Ons ego wil dat namelijk graag! Er zijn zelfs ‘leermeesters’ die ons die illusie willen verkopen, dus trap daar niet in. Elk mens zal een geestelijk ‘alchemistisch’ transformatieproces moeten doorgaan, zoals die van rups naar vlinder, oftewel van lood naar goud. Hiervoor is inspanning-in-ontspanning nodig en veel doorzettingsvermogen, vanuit geloof en overtuiging dat het voor ieder normaal mens mogelijk is een Waar Mens te worden. Door zelf-real-isatie, zelf-waar-making en het liefdevol afleggen van innerlijke blokkades, psychische neigingen en conditioneringen. Met hoofd én hart waarin zich wijsheid ontwikkelt vanuit liefde voor wijsheid.

Zelfrealisatie is een bestemming, geen verdienste. Elk idee van verdienste blokkeert transformatie. Ons ego echter, die cluster van al onze identificaties, is uit op verdienste en denkt genoeg te hebben aan het slechts oppervlakkig snappen van zo’n transformatietheorie en hiermee dan ‘klaar’ te zijn, vanuit verbeelding en zonder die échte liefde voor wijsheid die voor transformatie essentieel is: lood dat zich hult in goudverf.
De Steen der Wijzen is de esoterische methode die bekend staat als het Magnum Opus ofwel het Grote Werk. Niet voor niks wordt dit transitieproces in verschillende spiritueel-filosofische methoden The Work genoemd: het Werk waaraan niet aan voorbij gegaan kan worden. Alle ware wijzen wíjzen ons die weg. En willen we zo’n transitie in onze maatschappij? Dan zullen we moeten beginnen met deze transitie in onszélf, om vervolgens deze transitie binnen onze vereniging te gaan realiseren.

Meer info: www.zelfkennis.nu

terug naar De Andere Nieuwsbrief


© Hart voor vrijheid Amsterdam.