De kunst van het erkennen

Don’t Cry, Organize – op weg naar een nieuwe bestuurscultuur door Simcha de Haan

Het ziet ernaar uit dat het HVV-bestuur en HVV-leden in conflict half november om de tafel gaan met Mordechai, die de handschoen heeft opgepakt om een bemiddelende rol op zich te nemen. Hij schreef een rake mail (lees ‘m hier)

die mij ontroerde en hoop gaf. Zal het weer gaan stromen?

De McKinsey-organisatie-adviseur Laloux zag in 2014 al overal ter wereld nieuwe organisaties ontstaan die uitgingen van drie ‘organizing principles’:

1. Heel de mens,
2. in zelforganisatie met
3. ‘evolutionary purpose’.

Weg van de missies, visies, producten en diensten, ‘human resource management’-afdelingen, directies en spreadsheets. De populariteit is enorm, want topdown organisaties en de klassieke professionele organisaties zijn onvrij, log, traag en bureaucratisch. Mensen willen werken in een wendbare, fluïde organisatie, willen de ruimte om zichzelf te zijn en de ruimte voor de liefde, de wijsheid en energie van ‘the crowd’, kortom: werken in liefde, vertrouwen, vrijheid en verbinding’.

Monica en ik zijn fulltime actief als hyper- lokale burgeractivisten in Zuid sinds december 2018 in de haarvaten van de participatiestad. We ijveren samen voor onze wijk, het basisinkomen en het doorbreken van die toxic bestuurscultuur. Wij kijken met kritisch vermogen en mededogen naar de lokale overheid en de Amsterdamse bestuurscultuur. Het vertrouwen is lokaal ook enorm gekelderd de afgelopen jaren. We hielden onze rug recht, speelden hard op de bal en zacht op de man. We dwongen een lerende evaluatie van een wijk-experiment af en kregen van de hoogste ambtenaar in het gemeentelijk management-team, verantwoordelijk voor democratisering en gebiedsgericht werken, Sjoukje Alta, de opdracht om een boekje open te doen en twee films te maken over ons perspectief.

Sjoukje is de eerste ambtenaar van Amsterdam op ons pad (en ik ben actief sinds 2014) die de kunst van erkenning beheerst. Op 28 september 2022 leerden we op The State of Conflict-conferentie van Public Mediation in de UvA- bibliotheek op het Spui, van een hoge ambtenaar van Binnenlandse Zaken en terrorismebestrijding dat de kunst van erkenning de democratische orde in stand houdt wanneer het vertrouwen in de overheid te paard gaat, en het onbehagen over overheidsoptreden de spuigaten uitloopt.

Sjoukje Alta deed het allemaal in twee sessies in april j.l. in de Couscous-Kas op de Ceintuurbaan met ons samen : 1. ze erkende de rol van dader, de gemeente Amsterdam had participerende bewoners voor de rechter gezet, voor de bus gegooid, een buurtkamer / eigen experiment met democratisering laten mislukken; 2. ze was er helemaal als mens, ze voelde onze pijn en frustratie; 3. ze luistert, voelt, twijfelt en puzzelt hardop en 4. ze zegt waar het op staat, zegt nee als dat niet anders kan of nodig is.

We zullen u via deze Andere Nieuwsbrief op de hoogte houden van wat er mogelijk is als die nieuwe bestuurscultuur in Amsterdam er komt. Wij zullen ons open boekje over het afgelopen jaar met jullie delen. Langs deze weg wil ik alle leden van HVV uitnodigen zich ermee te bemoeien, met die kunst van de erkenning en die nieuwe bestuurscultuur. Monica en ik zien HVV als de kraamkamer voor die nieuwe bestuurscultuur. Die komt er met vallen en opstaan, lerend en experimenterend.

We zullen verslag uitbrengen van het gesprek met Mordechai. HVV bestuurscultuur – to be continued.

terug naar De Andere Nieuwsbrief


© Hart voor vrijheid Amsterdam.