Oversterfte en vaccinatiebijwerkingen door Serge Lutgens

In het kader van de Week van de Vaccinatieschade die eind september plaatsvond, ga ik wat dieper in op de wetenschappelijke achtergrond van dit onderwerp. Ondanks dat veel mensen binnen onze doelgroep wel begrijpen dat de vaccins, of beter gezegd de op gentherapie gebaseerde immunisatie, op geen enkele wijze voldoende getest zijn wat betreft lange termijn-effecten en waarschijnlijk ook op korte termijn zeer ernstige bijwerkingen kunnen geven, is niet iedereen bekend met de wetenschappelijke onderbouwing hiervan. 

Dr. Theo Schetters heeft samen met Drs. Robert Malone in een interview bij de Nieuwe Wereld heel duidelijk uitgelegd dat er in Nederland een hele robuuste correlatie te zien is tussen het toedienen van het vaccin en de oversterfte boven de 60 jaar1. Het interview is vrij snel door YouTube verwijderd van het officiële kanaal. De bevindingen van Theo Schetters zijn helaas nog niet in een wetenschappelijk tijdschrift vastgelegd en gezien de censuur op dit onderwerp zal dit niet makkelijk worden.

Een correlatie is uiteraard nog geen vrijbrief om meteen een causaal verband te vermoeden. Desalniettemin zijn er genoeg aanwijzingen die wel in die richting wijzen. Het vermoeden dat we hier wel degelijk over een causaal verband spreken is te vinden binnen drie gebieden.

  1. Het biologische mechanisme waaruit blijkt dat het spike S glycoproteïne dat via het vaccin tot expressie wordt gebracht giftig is2.
  1. Excessief veel ernstige bijwerkingen in de EudraVigilance (Europa) en VAERS (USA) database, die corresponderen met het uit punt 1 beschreven biologisch mechanisme3.
  1. Een recente studie waarbij een autopsie aantoonde dat er spike S glycoproteïne afkomstig van het mRNA vaccin werd aangetroffen in het beschadigde hersen- en hartweefsel van de betreffende patiënt4,6.

Wat is een virus?

Laten we eerst eens beschrijven wat een virus is. Hierbij ga ik wel even uit van de klassieke beschrijving van een virus en niet van vergezochte hypotheses waarbij het bestaan van virussen ontkend wordt.

Een virus of eigenlijk virion genoemd, is een stukje organisch materiaal dat voornamelijk bestaat uit een eiwitmantel of capside, met daarbinnen een lang DNA of RNA molecuul. Virussen zijn honderd keer kleiner dan bacteriën en kunnen zichzelf niet vermenigvuldigen. Een virus heeft het eiwitsynthese-apparaat van een cel nodig om zichzelf te repliceren. De code om zichzelf te repliceren bevindt zich in het virale DNA of RNA molecuul.

Het coronavirus ofwel Sars-cov-2 virus is een RNA virus. Virussen dringen makkelijk de cel binnen doordat specifieke eiwitten aan het oppervlakte van het virion binden, aan specifieke eiwitten op het oppervlak van de gastheercel. Bij Sars-cov-2 is dit het spike S glycoproteïne dat bindt aan het angiotensine converting enzyme 2 eiwit (ACE2).

Als we nu naar de vaccins kijken dan zijn ze allen gebaseerd op het spike S glycoproteïne. Bij een klassiek vaccin wordt een dergelijk eiwit (of een geheel inactief virus), samen met immuun stimulerende additieven ingespoten, waardoor een immuunrespons wordt opgewekt. Bij de huidige op gentherapie gebaseerde Sars-cov-2 vaccins wordt alleen het genetisch materiaal dat codeert voor het spike S glycoproteïne via een microscopisch vetbolletje, ofwel lipid nanoparticle (Pfizer en Moderna) of een gemodificeerd inactief adenovirus (AstraZeneca en Jansen) ingespoten. Het lipid nanoparticle of adenovirus geeft het genetisch materiaal af aan de lichaamscellen, waarbij deze cellen het spike S glycoproteïne zelf gaan aanmaken.

De giftigheid van het spike S glycoproteïne

Feitelijk kunnen we spreken van drie gevaren die aanzienlijke bijwerkingen kunnen geven. Bijwerkingen die te maken hebben met een overreactie van het immuunsysteem op lipid nanoparticles of adenovirusdeeltjes (vrijwel direct na injectie), bijwerkingen die te maken hebben met de giftigheid van het spike S glycoproteïne (binnen 2 weken na injectie) en bijwerkingen die te maken hebben met de immuunreactie op het spike S glycoproteïne (middellange termijn). Ik beperk me in dit artikel even tot de giftigheid van het spike S glycoproteïne. De kans op bijwerkingen middels dit laatste mechanisme is afhankelijk of de lipid nanoparticles bij de plaats van injectie blijven. Dit is zeer waarschijnlijk niet het geval.

Wanneer het spike S glycoproteïne door het vaccin tot expressie wordt gebracht, zal dit binden aan ACE2, waardoor dit enzym zal verminderen. ACE2 is een uitermate belangrijk eiwit binnen het renin-angiotensine systeem (RAS), waarbinnen angiotensine I en angiotensine II met behulp van ACE2 hydrolyseert  tot Ang(1-7) en Ang(1-9) respectievelijk. Angiotensine II verhoogt via de ANG II type 1 receptor (AT1R) de gevoeligheid voor ontsteking en bloeddruk in het lichaam (vasoconstrictie), terwijl Ang(1- 7) en Ang(1-9) via de MAS receptor (MASR) juist de gevoeligheid voor ontsteking en de bloeddruk verlaagt (vasodilatatie). Doordat ACE2 weggeconcurreerd wordt door de binding met het spike S glycoproteïne, zal het evenwicht van vasodilatatie naar vasoconstrictie verschuiven door een overschot aan angiotensine II2.

Daarnaast breekt het ACE2 ook het stofje bradikinine af. Doordat ACE2 wordt weggevangen door de binding aan het spike S glycoproteïne, ontstaat een overschot aan bradikinine wat een direct effect heeft op de bloedstolling5.

De vermindering van ACE2, verhoogt dus de gevoeligheid voor ontsteking, verhoogt de bloeddruk en verstoort de bloedstolling. Wanneer het spike S glycoproteïne tot expressie komt in bijvoorbeeld het hart, zou dit proces heel goed kunnen bijdragen in het ontwikkelen van vaccinatie geïnduceerde myocarditis. Afhankelijk van de plek waar het spike S glycoproteïne tot expressie komt, zou datzelfde proces kunnen plaatsvinden in andere organen. Voor een heldere uitleg van dit mechanisme verwijs ik naar een YouTube filmpje van Prof. Dr. Pierre Capel5.

Extreme hoeveelheid gemelde bijwerkingen

In een artikel van de statisticus en epidemioloog Diego Montano zijn de bijwerkingen van de Sars-cov-2 vaccinaties die zijn gemeld in de EudraVigilance (Europa) en VAERS (USA) database vergeleken met de bijwerkingen van de influenza-vaccinaties uit 2020 en 2021. De bijwerkingen van de influenza-vaccinaties zijn als referentie gebruikt. Hierbij zijn er 42,53 keer meer doden gemeld ten opzichte van de influenza-vaccinatie in de EudraVigilance (Europa) database en 345,42 keer meer doden in de VAERS (USA) database. Bij ziekenhuisopnames was dat 45,71 (Europa) en 189,65 (USA) en levensbedreigende reacties 56,13 (Europa) en 196,72 (USA), ten opzichte van het normale influenza-vaccin3.

Ook dit is geen bewijs voor causaliteit, maar alles bij elkaar genomen wordt een causaal verband wel steeds aannemelijker. Zeker als een recente studie via een autopsie duidelijk aanwezig spike S glycoproteïne afkomstig van een mRNA vaccin in het beschadigde hersen- en hartweefsel van een patiënt aantoont4. Voor een Nederlandstalige beschrijving over deze studie verwijs ik naar de Blckbx site6.

Referenties

  1. De Nieuwe Wereld met Theo Schetters en Robert Malone – Data doesn’t lie: mRNA-vaccines and correlation to all-cause mortality (substack.com)
  2. Trougakos IP, Terpos E, Alexopoulos H, Politou M, Paraskevis D, Scorilas A, Kastritis E, Andreakos E, Dimopoulos MA. Adverse effects of COVID-19 mRNA vaccines: the spike hypothesis. Trends Mol Med. 2022 Jul;28(7):542-554. doi: 10.1016/j.molmed.2022.04.007. Epub 2022 Apr 21. PMID: 35537987; PMCID: PMC9021367.
  3. Diego M. Frequency and Associations of Adverse Reactions of COVID-19 Vaccines Reported to Pharmacovigilance Systems in the European Union and the United States. Frontiers in Public Health 2022 Febr;03(2): https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.756633
  4. Mörz M. A Case Report: Multifocal Necrotizing Encephalitis and Myocarditis after BNT162b2 mRNA Vaccination against COVID-19. Vaccines. 2022 Oct;01(10): https://www.mdpi.com/2076-393X/10/10/1651#cite
  5. Capel P. Immunologische rollercoaster 24 apr 2021: https://youtu.be/YqRMNhRTQ0E
  6. Blckbx.tv – Peer reviewed studie bevestigt: spike-eiwit van vaccin in… | blckbx

terug naar De Andere Nieuwsbrief


© Hart voor vrijheid Amsterdam.