Beëindiging lidmaatschap HVV Ab Gietelink

Ab Gietelink, lijsttrekker HVV afdeling Amsterdam bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen heeft zijn lidmaatschap HVV beëindigd.

In deze email kun je lezen wat zijn motivatie is. [KLIK HIER]

Geacht bestuur van Hart voor Vrijheid,

Beste leden van de afdeling Amsterdam, 

Bij deze wil ik mijn lidmaatschap van Hart voor Vrijheid beëindigen. Na de Gemeenteraadsverkiezingen waarbij wij in Amsterdam jammer genoeg geen zetel hebben gekregen, had ik persoonlijk al enige afstand genomen van Hart voor Vrijheid. Ik miste daarnaast een inhoudelijk politiek debat. Uit solidariteit ben ik toen wel lid gebleven. 

Van enige afstand heb ik vernomen dat er nu al maanden een zwaar conflict is tussen het landelijk bestuur en de afdeling Amsterdam  (is niet zo – het is geen ‘Amsterdams’ conflict maar een landelijke kwestie – redactie).
Dat kan in de beste huwelijken gebeuren, maar het moet wel opgelost worden en dat kan alleen maar door bemiddeling, gesprek en compromis. Ik vernam dat het bestuur dacht de crisis te bezweren middels schorsingen, royement en een politie uitzetting. Tja, ik voel mij niet verbonden met een politieke vereniging met dit soort bestuurlijke methodieken. Zelfs daarna kwam er geen bemiddelde oplossing en trekt men zich terug in formele procedures.

Positief

Ik heb het als bijzonder ervaren om tijdens de lockdowns iedere donderdag te eten en te debatteren alsmede een politiek programma te schrijven in “het Achterhuis”.  Ondanks de meningsverschillen kijk ik positief terug op de campagne, waarin ikzelf de lijsttrekker van de afdeling Amsterdam mocht zijn. Ik wil de collegae van de afdeling Amsterdam nogmaals bedanken voor hun samenwerking en inzet en zal met enkelen van hen op een andere wijze in de media blijven samenwerken. 

Hopelijk komen jullie er met elkaar uit. Dat het iedereen individueel goed gaat verder. 

Met vriendelijke groet,  Ab Gietelink

terug naar De Andere Nieuwsbrief


© Hart voor vrijheid Amsterdam.