‘Alleen samen krijgen we de overheid onder controle’  – door Koen Verhagen

‘Alleen samen krijgen we de overheid onder controle’ is het thema van de social media campagne die ik in mei 2020 startte. Nu, tweeënhalf jaar later, krijgt dat ‘samen’ steeds meer vorm. Het is de enige weg om te ontsnappen aan de voortdenderende WEF-trein, die onze democratische rechtsstaat omvormt tot een technocratische dictatuur. Die tweeënhalf jaar hadden we nodig om elkaar te vinden. Toen ik mijn eerste postertje in elkaar knutselde, kende ik geen van de mensen met wie ik nu dagelijks contact heb. Inmiddels ken ik de mensen om samen iedereen in Wakker Nederland te kunnen bereiken.

Afgelopen periode heb ik me vaak verbaast over de onderlinge kift. Dat mondde uit in een nieuw gezegde: ‘De weg naar vrijheid ligt bezaaid met ego’s.’ In mijn gevoel lijkt dat nu te draaien en dat is positief. Steeds meer mensen zien in dat samenwerken en elkaar de ruimte gunnen de enige juiste weg vooruit is. Dat gevoel werd gesterkt tijdens het congres ‘Bevrijding van Bedrog’, dat op 10 september in Driebergen plaatsvond. Die hele dag was als een warm bad. Fantastische sprekers, oude bekenden, nieuwe ontmoetingen en veel energie om nieuwe dingen te creëren.

Het programma was uitstekend opgebouwd. Tijdens het eerste deel kwamen sprekers aan bod die aan de hand van verschillende thema’s uitlegden, hoe het bedrog in elkaar zit. Het geopolitieke verhaal, de wens van (on)bekende machten om tot een wereldregering te komen, de dubieuze rol van de internationale financiële wereld en de bedenkelijke handel en wandel van de farma industrie, werden toegelicht. Ook de probleem-reactie-oplossing methodiek, waarmee bedachte problemen zoals stikstof op de kaart zijn gezet om tot politiek gewenste uitkomsten te komen, veelal ingegeven door corporate en internationale agenda’s.

Het tweede deel van de dag stond in het teken van oplossingen. Professor Bob de Wit trapte af met een vlammend betoog voor zijn Society 4.0. Weg met globalistische winstgericht denken en terug naar lokale en regionale samenwerkingen, waarin de vrije, menselijke samenleving weer centraal staat. Diverse lokaal actieve initiatiefnemers kwamen aan het woord over o.a. voeding, zorg, onderwijs en sociaal. De drie voorwaarden voor succes: samenwerken, samenwerken, samenwerken.

Ik kreeg het podium om aanstaande campagnes en plannen toe te lichten, te weten eriseenmedicijn.nl, Retour afzender, een alternatief outdoornetwerk en Vaccinatieschade. Die laatste nam die avond een enorme vlucht en is daarmee ook een mooi voorbeeld over hoe we door een goed netwerk, een gezamenlijk doel en elkaar de ruimte gunnen, in korte tijd flinke stappen kunnen zetten.

Sinds juni ben ik met een aantal mensen bezig om de olifant in de kamer; vaccinatieschade, te benoemen. Dat is hard nodig, want bij Lareb zijn inmiddels 229.000 meldingen van 1,2 miljoen vermoede bijwerkingen binnengekomen, maar de alarmbellen gaan nog niet af. Ook is er al maanden sprake van onverklaarde oversterfte, waarbij de mogelijke rol van het vaccin niet uitgesloten kan worden, omdat het RIVM en het ministerie van VWS weigeren informatie en geanonimiseerde data vrij te geven. We startten online een ‘olifant’ campagne, inmiddels gebruiken behoorlijk wat mensen het logo als profielfoto. Ander onderdeel van die campagne was een speciale bijlage in de Andere Krant door Maurice van Ulden en Sander Compagner, uitgever van De Andere Krant. Maurice heeft afgelopen tijd diverse mensen geïnterviewd die gezondheidsproblemen ervaren na vaccinatie.

Na het diner gaf Sander aan dat er voldoende content was voor een vaccinatieschade katern van 12 pagina’s en stelde voor om die aan de editie van 24 september toe te voegen. Prima, zei ik, dan is 23-30 september de Week van de Vaccinatieschade. En zo geschiedde. De week erna werden diverse onafhankelijke media benaderd met de vraag of zij gedurende die week aandacht wilden besteden aan het onderwerp. Iedereen zei direct ja. Via Zoom bekeken we hoe het onderwerp zo breed mogelijk kon worden belicht. Eén week later was de website gereed, het programma rond, stond de campagne klaar, liepen de persen bij de Andere Krant en verzorgde Blckbx.tv op vrijdagavond 23 september de ‘officiële’ aftrap van de Week van de Vaccinatieschade. Zaterdag viel de Andere Krant bij de abonnees in de bus met het vaccinatieschade katern. De hele week was er dagelijks aandacht voor het onderwerp, steeds vanuit een ander uitgangspunt; slachtoffers, artsen, wetenschappers, data-analisten en politici.

Naast een lawine aan online aandacht, gingen we met een 4 meter hoge opblaas-olifant naar Lareb en bezochten we met slachtoffers de Tweede Kamer. Op Twitter was #Vaccinatieschade haast de hele week trending.

Met de opzet van deze campagne hebben we een blauwdruk om ook andere grote en onderbelichte thema’s onder de aandacht te kunnen brengen. Dat is mijns inziens echt een mooi voorbeeld van hoe we samen de overheid onder controle kunnen krijgen.

De volgende stap is de realisatie van een documentaire over vaccinatieschade, zie trailer op www.vaccinatieschade.com. Wie wil bijdragen aan de realisatie is uiteraard van harte welkom! Bijdragen aan mijn verzetswerk kan via www.properganda.nl. Ook dat wordt zeer gewaardeerd.

Droom: Monica vroeg mij om mijn droom te verwoorden. Die is op korte termijn vrij plat en basaal. We voeren met een groot aantal partijen een informatieoorlog tegen een immens grote vijand. Ik richt me met mijn team op de communicatiekant. We hebben kennis, ervaring en meer dan voldoende creativiteit om die oorlog op inhoud en ideeën te winnen. Wat ontbreekt is een oorlogskas om de slagkracht te krijgen om vaker raak te schieten en ook buiten de bubbel meer mensen te raken. Lange termijn droom: Dat mijn inzet bijdraagt aan een vrije en menselijke toekomst voor mijn kinderen. Ik heb mijn bucket-list al grotendeels afgevinkt. Zij moeten nog beginnen.

terug naar De Andere Nieuwsbrief


© Hart voor vrijheid Amsterdam.