Joop Dekker   

Hart voor Vrijheid Amsterdam – kandidaat #18 voor de gemeenteraad en stadsdeelcommissie Amsterdam Noord

                       

Wil je mij beter leren kennen? Bezoek mijn Facebook en Twitterpagina’s   

              

Wat is opgesteld halverwege de jaren ’40. Op dit moment vinden er stiekem TOCH medische experimenten op MENSEN plaats wat wordt geleidt door veelal NIET gekozen leiders. Zij en big marketing zadelden ons op met crises en schulden en nu hebben we ineens ‘the great reset‘, met als doel: het 2G systeem om MENSEN voortdurend stiekem te stalken. GroenLinks, PvdA en D66 zijn altijd tegen het 2G Systeem geweest. Nu staan ze te springen om the great reset en het 2G systeem!!!? Dat is wat deze 3 partijen WILLEN INVOEREN. Ik hoop dat deze betutteling gaat verdwijnen uit Amsterdam!!!? HartVoorVrijheidAmsterdam is TEGEN medische apartheid. Wij willen ook GEEN great reset in Amsterdam!!!
HartVoorVrijheidAmsterdam wil als de culturele hoofdstad, grootste stad van Nederland, stad van Spinoza, zichtbaar lerend en experimenterend het voortouw nemen in bestuurlijk Nederland. We gaan voor zetels in de gemeenteraad komend voorjaar.

    

Met het motto: ‘wie wat wil is welkom, wie het weet mag het zeggen, wie het kan mag het doen’. We organiseren een nieuw vertrouwen van onderop en een nieuw sociaal contract en bindweefsel. Met een genadige klap van ‘me, me, me’ naar ‘we, we, we’. HartVoorVrijheidAmsterdam maakt alle ruimte voor the politics of presence, omdat ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Omdat iedereen noden, talenten en capaciteiten heeft. Wij maken ruimte voor Amsterdamse eigenheid, noden, oplossingen, vraagsturing en cocreatie. Iedereen direct, lief, kritisch en creatief: we organiseren geweldloze communicatie en integriteit in governance. 

10 punten –  Wij werken met iedereen van jong tot oud, van links tot rechts, van laag tot hoog geschoold. Samen in het licht en in liefde integraal o.a. aan deze 10 punten

       

                               


© Hart voor vrijheid Amsterdam.