Maandelijkse interactieve zooms over bewustzijnsontwikkeling – door Michiel Koperdraat

Een steeds groter wordende groep mensen wordt maatschappelijk bewust. Gelukkig maar! Dat verhoogt onze kans om dystopisch staats-onheil te keren. Er wordt wel gesproken over de groei naar een kritische massa van bewuste mensen die ontwikkelingen kan keren, maar moeten we wel wachten op de honderdste aap? We zullen toch meer kunnen doen. Verder vraag ik mij af hoe bewust die kritische massa zal zijn als het er op aankomt, oftewel: hoe onverschrokken zullen kritische individuen staan voor de goede en rechtvaardige zaak ‘when the shit hits the fan’. Of zien we dan (zoals bij de huidige blauw-wit-rood-boertjes) dat men terugkruipt in de eigen schulp en het ‘sloop- en opbouwwerk’ aan anderen overlaat, vanuit lijfsbehoud of te weinig engagement.

Maatschappelijk bewustzijn groeit weliswaar, maar het aantal mensen dat wenst om volledig tot Bewust-Zijn te komen is helaas nog klein. In mijn werk kwam ik veel mensen tegen die affiniteit hebben met bewustzijnsontwikkeling. Sommigen worden zo enthousiast dat er veel tijd gestoken wordt in boeken lezen, joetoeben en chatten op sociale media. Helaas zie ik regelmatig dat het enthousiasme na enige tijd wegebt. Belangrijke dagelijkse aandachtsoefeningen worden vergeten en dan verdwijnt het bewustzijnswerk naar de achtergrond.

Wat betekent het om werkelijk bewúst te zijn, dus Werkelijk Wakker met hoofdletters W? Wat betekent het om individueel bewustzijn te ontwikkelen en te verdiepen? Wat betekent het om hier echt mee aan het werk te gaan? Wat vraagt dit van je? Wat moeten we doen en wat moeten we láten?

Elke maand organiseert Sky High Creations hierover een interactieve zoombijeenkomst. Een doorlopende reeks zooms laat je kennismaken met mogelijkheden op dit gebied. Elk onderwerp dat aan bod komt zal leiden tot introspectie en kan aanzetten tot het praktiseren en waarmaken van belangrijke spirituele uitgangspunten. Het kan confronteren, want meer zelfreflectie leidt tot meer zelfkennis en niet alles in ons is ‘leuk’. Het is belangrijk dat we onze krachten ontdekken die tot een emo-mentale onverschrokkenheid zal leiden. Vanuit een innerlijk anker zullen we steeds vaker autonoom beslissen en stelling nemen. We laten ons niet langer piepelen door heersende machten, in geen elke situatie, groot of klein, dus ook niet binnen vereniging Hart voor Vrijheid.

In deze interactieve zooms zal ik steeds een korte inleiding houden over het thema van die avond. Daarna kan iedereen er zijn/haar visie op geven of vragen stellen, zodat er een inhoudelijke uitwisseling ontstaat waarin alles kan worden gezegd en in z’n waarde gelaten. Het thema wordt van tevoren aangekondigd, dus je kunt je voorbereiden als je dat wilt. Van harte welkom!

Meer info: https://www.skyhighcreations.nl/nl/zelfkennis/

terug naar De Andere Nieuwsbrief


© Hart voor vrijheid Amsterdam.