Gotpse? – door Simcha de Haan

Een Gotspe is dat je je beide ouders vermoordt en, als je voor de rechter staat, vraagt om clementie en strafvermindering omdat je een wees bent. Is het volgende nou een gotspe? 

 

Pasqual Verhagen is sinds de breuk in VSN een gedreven HVV bestuurder (net als Peter van den Neste en Arno Eigenraam) die inmiddels 80 uur per week zondigt tegen de kernwaarden, van liefde, vrijheid in verbinding en integriteit, omdat hij sinds mei 2022 oprecht overtuigd is dat een kritische groep van Amsterdamse leden een complot smeedt tegen het HVV bestuur. Deze week nog ontving Serge een brief van de advocaat van het bestuur waarin ze hem proberen wijs te maken dat Serge iets onrechtmatigs gedaan zou hebben met het emailadressenbestand van een aantal HVVleden. Én schrijven ze (bestuur HVV) in de HVVnieuwsbrief dat ze heel dankbaar en gelukkig zijn dat ze ‘eindelijk met de dissidenten in gesprek kunnen’

 

Het bestuur kaapt sinds mei het HVV Corona-protest en politieke alternatief op links. Pasqual wil niets liever dan weer in gesprek met zijn oude kameraden van de opstandige Amsterdamse afdeling en de werkgroep Integriteit maar hij ziet echt geen mogelijkheden, ze zijn boos, willen niet meer met hem praten, zeggen op. Het bestuur wil vooruit, samenwerken in de campagne voor de Provinciale Staten, maar hij kan de werkgroep en de afdeling Amsterdam niet meer vertrouwen. Is Joop Dekker (door zichzelf?) aangewezen als voorzitter van HVV Amsterdam, (Joop lanceerde een nieuwe website, zie link) en maakt nu met Arjen Van Gelder en Pasqual het programma, nieuwsbrieven en filmpjes voor Noord Holland. Arno, Peter en Rick vinden samen met Pasqual, Joop en Arjen en andere leden dat die Amsterdammers een toontje lager moeten zingen, en dat het bestuur niet kan besturen. 

 

Pasqual heeft Simcha, de enige aangemelde Amsterdamse kandidaat voor provincie Noord Holland geschorst omdat ze het feitenrelaas van Serge Lutgens heeft ondertekend.  Het bestuur heeft op de 3e ALV van 11 juni Simcha en Serge gecanceld als kandidaat voor de integriteit commissie, (Peter vond ze niet integer, maar dat was een bestuursstandpunt) dus daar zit de moeder van Pasqual nu, en hij heeft die hele werkgroep gecanceld, al vond hij deelnemen 2 uur per week 10 maanden lang heel erg leerzaam. Het bestuur heeft Marvin, die zichzelf bekend maakte in het voorjaar 2022 als potentiële bestuurskandidaat, op 27 augustus de toegang geweigerd terwijl hij kandidaat was in Amsterdam en keurig zijn lidmaatschapsgeld betaald had. 

 

Het bestuur heeft Michiel uitgeschreven en toen de beroepscommissie het bestuur adviseerde dat Michiel in ere werd hersteld deden ze dat niet maar namen ze de beslissing Monica te vragen om op te stappen als bestuurslid omdat ze het vertrouwen had ondermijnd door de beroepscommissie in te schakelen. Toen Michiel in mails flipte van dit gebrek aan respect voor hem, voor zijn werkgroep, voor Monica, de statuten en kernwaarden werd hij geschorst en toen hij verhaal kwam halen op 27 augustus voelde het bestuur zich de kop van jut, en heeft het de politie op hem afgestuurd en hem tot slot geroyeerd omdat hij zich grensoverschrijdend zou hebben gedragen. 

 

In mei, juni en juli ‘konden’ ze niet met de ‘dissidenten’ in gesprek omdat de beroepscommissie was ingeschakeld door Monica, waarschijnlijk een van de mensen uit het Komplot. De beroepscommissie zit mogelijk ook in het complot. Na 27 augustus hadden ze een eigen onderzoekscommissie (met de onafhankelijke moeder van Pasqual) op het komplot gezet dus toen moest het gesprek met de dissidenten weer een week of zes wachten. Al zei Arno op 27 augustus, nadat ze de politie hadden ingeschakeld om de geschorste leden uit het pand te zetten en de alv hadden afgelast toen de politie zich daar niet voor liet lenen, dat hij zich niet senang voelt bij de eenheid van bestuur en dat hij zich onveilig voelt en de kop van jut van gediskwalificeerde en geschorste (bestuurs)leden. Arno zei tegen alle aanwezigen en het leek erop dat hij het meende dat hij op een later moment niets liever wilde dan in gesprek gaan met de groep in verzet om alles op tafel te gooien, de lucht te klaren en verder te gaan. Er zijn diverse mensen, waaronder ik, sinds 27 augustus bezig geweest met de organisatie van dat gesprek, maar het bestuur heeft alle voorstellen afgehouden. 

 

Dankbaar en gretig ging Pasqual wel 4 maandagochtenden in september met Simcha in gesprek over de rewind knop te vinden. Alles was bespreekbaar, Simcha ging niet openlijk afstand nemen van het feitenrelaas van Serge dus de schorsingen en royementen en dreigementen gingen niet van tafel. Pasqual had geen rewind knop. Simcha vond dat Pasqual zijn bestuurspet had moeten afzetten toen hij de band met de werkgroep en de afdeling Amsterdam moest verbreken, maar loslaten is voor Pasqual geen optie. Pasqual was blij met herstel van het contact en Simcha was toch minder berekenend en ondermijnend dan hij dacht.  Hij bedelde bij anderen om hernieuwd contact. De schorsingen gingen niet van tafel, maar hij vond het wel verdrietig dat Simcha het contact verbrak. Zijn deur staat altijd op een kier, hij blijft in gesprek. 

 

Het komplot tegen het bestuur is een hardnekkig en donker sprookje(sbos) in het hoofd van het HVV bestuur, waar we allemaal inzitten. Ik vind het een gotspe, deze kaping van de partij door deze drie bestuurders en hun kameraden. 

 

Maar er is licht aan het einde van de tunnel: De beroepscommissie deed zijn werk; de onderzoekscommissie is wat uitgedund, maar toch bijna klaar, dus we hebben nu 4 groepjes, inclusief het bestuur zelf, met hun kijk op de Hvv komplot zaken. Mordechai is aangekondigd als bemiddelaar in De Andere Nieuwsbrief en nu is het bestuur ‘zielsgelukkig en dankbaar’ dat het eindelijk is gelukt om de dissidenten over de streep te trekken. Dat is diezelfde groep dissidenten die het bestuur al ruim 9 maanden adviseert en de integriteitscommissie wilden vormen, die de moeite namen om een feitenrelaas op papier te zetten, de beroepscommissie informeerde en ook de onderzoekscommissie te woord heeft gestaan en antwoord te geven op een waslijst aan wantrouwende vragen van het bestuur. Mordechai kent ons allemaal, en pakt het verhaal hier met al zijn wijsheid en organisatie vernuft op. Laten we samen de frequentie van liefde, vrijheid, verbinding en integriteit weer opzoeken en leidend maken. 

 

Dat gesprek tussen het bestuur en kritische leden komt er dus. Op de 19de november zal blijken: was het een gotspe of een komplot? 

 

Hvv bestuurscultuur: to be continued 

terug naar De Andere Nieuwsbrief


© Hart voor vrijheid Amsterdam.