Het politieke programma van Hart Voor Vrijheid Amsterdam

Hart Voor Vrijheid (HVV) is een landelijke burgerrechtenbeweging van onderop. Hart Voor Vrijheid Amsterdam (HVVA) is de Amsterdamse tak met politieke ambities, vanuit urgentie om een nieuw geluid te laten horen en bezorgdheid over de staat van onze maatschappij en de stad Amsterdam.
HVVA bestaan uit een steeds groter wordende groep mensen die zich verzet tegen repressieve maatregelen, vaccinatiedrang en dwang, o.a. door te protesteren en Amsterdam een politiek alternatief te bieden.
Wij willen vrijheid en échte democratisering. HVVA doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022. We hopen zetels in de gemeenteraad en de stadsdeelcommissies te bemachtigen, zodat álle Amsterdammers eigenaarschap en zeggenschap krijgen in hun straten, buurten en wijken, om op gelijkwaardige basis (o.a. betaald) te mogen bijdragen aan onze mooie lieve stad.
Met de komst van corona hebben de overheden hun bevolkingen opgesloten in een stramien van absurde lockdowns, QR-toegangsbewijzen en vaccinatiedwang. In het coronatijdperk zijn onze burgerrechten verschrompeld tot elastiek. Hart Voor Vrijheid is als beweging geboren uit het coronaprotest en Hart voor Vrijheid Amsterdam is daarvan het politieke platform in Amsterdam. Bekijk onze 20 stellingen waarmee we onze politieke ambitie vorm gaan geven.

Het coronaprotest kent diverse politieke achtergronden. Op rechts is er politieke vertegenwoordiging, maar op links mankeert een kritisch alternatief. De steun van de gevestigde politieke partijen voor de coronamaatregelen, hebben grote groepen mensen die zichzelf beschouwen als links van het politieke midden of voorbij de tegenstelling links-rechts, politiek dakloos gemaakt. In Amsterdam is er voor die burgers een levenskrachtig alternatief: Hart voor Vrijheid Amsterdam.
Het coronaprotest is allereerst een burgerrechtenbeweging. Wij komen demonstratief op voor de vrije en sociale rechten van de Burger. Wij realiseren ons dat het coronabeleid maar beperkt op het gemeentelijke niveau wordt gemaakt, maar middels de ‘handhaving’ spelen gemeenten een cruciale rol.
Wij bieden concrete beleidsoplossingen tegen de groei van een autocratische overheid die het grondrecht van demonstratie inperkt en burger en ondernemer bedreigt en vervolgt met een uitdijend leger van Boa’s. Voorbij corona bekritiseren wij het groeiende machtsmisbruik van de overheid. Wij bekritiseren de uitdijende regelcratuur voor burgers en ondernemers, de confiscatie van 78.000 fietsen per jaar of het op grote schaal terugvorderen van toeslagen bij de minima. De overheid heeft de afgelopen jaren steeds meer straffende macht naar zich toegetrokken en daarin wil HVVA een trendbreuk forceren. De zelfstandige burger hoort wederom het hart van het beleid te worden en de overheid hoort daaraan dienstbaar en ondergeschikt te worden gemaakt. Wij kiezen daarnaast voor de participerende burger middels bestuurlijke vernieuwing, referenda en ’bottom up’’ democratisering van de Stad.
HVVA kiest voor een andere overheid. Een burgeroverheid die allereerst voorwaardenscheppend en intelligent is. Een overheid die fors minder toezichthoudend en straffend optreedt. Een overheid, die collectieve voorzieningen schept waar burgers vrij gebruik van kunnen maken, maar die niemand dwingt. Een overheid die investeert in sociale huisvesting, in een goed verkeersplan in het monumentale Amsterdam, in werk en een goed vestigingsklimaat, in natuur en milieu, in goed onderwijs en zorg en in cultuurinitiatieven. Een overheid die dankbaar is voor alternatieve opinievorming van kritische media. Een overheid die het als haar taak ziet werk te maken van democratiseringsprocessen en referenda. Een overheid die fors meer ruimte en ondersteuning geeft participerende en ondernemende burgers op alle niveaus. Wij komen met inventieve creatieve oplossingen voor de bestaande problemen in Amsterdam en heel Nederland.
Wij zijn vrijzinnig, kritisch, creatief, ondernemend, basis democratisch, progressief, groen en sociaal. Wij kennen geen fractiediscipline in onze beweging en partij, omdat wij het individu respecteren en ruimte bieden.
Ons politiek programma vindt u hierbij in 11 hoofdstukken met circa 200 concrete voorstellen. Het programma is samengevat in 20 inventieve, prikkelende stellingen. Natuurlijk zijn de stellingen en het programma niet in beton gegoten en zullen ze in de praktijk worden aangescherpt, maar de basisprincipes zijn hierbij gezet.

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep burgers, denkers en activisten verbonden door de coronakritiek. Tijdens de lange lockdown-maanden bespraken we dit programma, coördineerden onze acties en stelden ons verkiesbaar voor de gemeenteraad en stadsdeelcommissies. De kerngroep Hart voor Vrijheid Amsterdam bestaat inmiddels uit 24 schitterende kandidaten, bekijk onze pagina’s hier.


© Hart voor vrijheid Amsterdam.